Bài tập toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1

      436

Trọn bộ các bài tập luyện Tân oán cơ phiên bản lớp 1 bao gồm các dạng Tân oán 1 cơ phiên bản góp những thầy cô ra Bài tập Toán thù lớp 1 cho những em học sinh ôn tập, tập luyện củng thế kiến thức và kỹ năng lớp 1.

Bạn đang xem: Bài tập toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1

Tài liệu Toán lớp 1

bài tập cuối tuần lớp 1


A. Các dạng Tân oán lớp 1

Chulặng đề 1: SO SÁNH

Bài 1: Viết dấu , = vào địa điểm chấm.

1 …. 23 … 13 ... 4
3 … 35 … 25 ... 2
5 … 42 … 31 ... 5
2 … 54 … 14 ... 4
4 … 35 … 52 ... 3
3 .... 51 .... 43 .... 1

Bài 2 . Viết dấu , = vào nơi chấm.

3 .... 25 ... 62 ... 0
7 .... 40 .... 18 ... 5
8 .... 88 ... 77 .... 9
0 .... 29 ... 96 .... 8
6 .... 52 .... 69 .... 5
9 .... 89 .... 97 .... 7
7 .... 1010 .... 810 ... 6

Bài 3. Điền số tương thích vào nơi chấm.

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ..... > 4

2 … > 3


Bài 4 *. Số?

7 81 > .....
4 .....8 .....9 > .....5 > .....
8 = .......... ....

Bài 5: Viết dấu , = vào nơi chấm.

10 ….1213 … 83 ... 16
13 … 167 … 1215 ... 2
15 … 192 … 131 ... 15
12 … 159 … 1114 ... 14
14 … 1315 … 512 ... 3
18 .... 1511 .... 43 .... 11

Bài 6. Điền số tương thích vào địa điểm chnóng.

13 … > 14

trăng tròn > … > 18

18 > … > 16

15 … > 11

10 … > 17

18 ..... > 14

12 … > 13

Bài 7: >

16......18

19...........18

14 ..........17

20...............10

16..........15

20......15

13..............15

10.............6

15...............18

14..........13

11...........14

8.............10

5.............15

13................14

12...........12

12............10

9 .............12

18..........12

7................11

0 .............10


Bài 8. Số?

17 1811 > .....
14 .....18 .....19 > .....15 > .....
18 = ..........

Bài 9. , = ?

3 + 1 .... 4

4 ..... 2 + 1

1 + 3 ..... 2

4 + 1 ..... 1 + 4

6 + 0 ..... 4

1 + 2 ..... 2 + 2

1 + 2 ..... 2

5 ..... 1 + 3

6 + 2 ..... 9

Bài 10. > , =, Bài 11. > , , Bài 1. Số?

1

5

9

8

2

10

12

5

19

20

18

12

Bài 2. Viết các số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

- Theo lắp thêm từ trường đoản cú nhỏ bé đến lớn: .............................................................

- Theo trang bị tự từ bỏ lớn mang lại bé: ..............................................................


Bài 3. Xếp những số sau: 1, 5, 9, 6, 3, 8

- Theo thứ từ trường đoản cú bé bỏng cho lớn: ………………..........................

- Theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú lớn mang lại bé: ………………..........................

Bài 4. Viết các số: 16, 18, 13, 11, 10, 15.

Theo trang bị từ trường đoản cú bé mang đến lớn: .......................................................Theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ phệ mang lại bé: ....................................................

Bài 5. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

Theo thiết bị từ bỏ trường đoản cú bé xíu đến lớn: .....................................................Theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bỏ mập cho bé: ....................................................

Bài 6. Viết các số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

- Theo thứ trường đoản cú từ bỏ bé bỏng đến lớn: ...................................................

- Theo thiết bị từ bỏ tự phệ cho bé:......................................................

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, đôi mươi, 13, 10 theo trang bị tự:

Từ bé bỏng đến lớn: ………………………………………………………………………

Từ lớn mang đến bé: ……………………………………………………

Chuyên ổn đề 3: Tìm số lớn số 1, bé xíu độc nhất vô nhị

Bài 1.

Khoanh tròn vào số mập nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15Khoanh tròn vào số nhỏ nhắn nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 2

Khoanh tròn vào số bự nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12Khoanh tròn vào số to nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12Khoanh tròn vào số nhỏ bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Chulặng đề 4: Các phnghiền tính

Bài 1. Tính.

3 - 1 = ......

0 + 5 = .....

1 + 1 + 3 = .....

2 + 3 = ......

3 - 2 = ......

2 + 2 + 1 = .....

1 + 4 = ......

4 + 0 = ......

3 + 1 + 0 = ......

Bài 2. Tính:

3 + 3 - 2 =.........

6 - 1 + 0 =........

5 - 2 + 3 =.......

2 + 4 - 1 =........

5 - 0 + 1 =........

5 + 0 - 4 =......

4 + 3 - 5 = .....

2 + 6 - 3 = .....

7 - 2 + 3 = .....

6 - 4 + 2 = .....

8 - 6 + 3 = ......

4 + 2 + 3 = ......

3 + 2 + 4 = ....

9 - 4 + 5 = ....

10 - 8 + 6 = ....

5 + 5 - 3 = ....

9 + 1 - 7 = ....

10 - 6 + 4 = ....

Bài 3. Số?

5 - 3 = 1 + .....

6 - 3 = .......+ 0

3 - 1 = 0 + .......

6 - 2 = ...... + 2

.... - 2 = 4 - 1

4 + 2 = ..... + 0

Bài 4. Số?

..... + 5 = 8

7 - 3 = ......

7 - .... = 6

.... + 1 = 8


6 + .... = 7

2 + ..... = 7

Bài 5: Số?

18 = ... + 3

19 = 17 + ....

17 = 14 + ....

15 = .... + 13

19 = ... + 15

16 = 11 + ....

Bài 6. Điền số?

.... = 17 + 3

18 = 13 + ....

19 = .... + 2

10 = .... + 4

10 - ... = 2

... + 2 = 2 + 8

Bài 7. Đặt tính rồi tính.

9 - 6

.........

.........

.........

10 + 0

.........

.........

.........

8 - 5

.........

.........

.........

6 + 4 10 - 2

......... .........

......... .........

.......... .........

5 + 5

.........

.........

.........

5 + 4

.........

.........

.........

10 - 9

.........

Xem thêm: Các Hãng Điện Thoại Trung Quốc Nào Tốt Nhất Hiện Nay, Các Hãng Điện Thoại Trung Quốc Nổi Tiếng

.........

.........

7 + 3 9 - 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 8. Đặt tính rồi tính.

17 + 2

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 + 1

.........

.........

.........

16 + 3 12 + 4

......... .........

......... .........

.......... .........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Chulặng đề 5: Giải toán thù tất cả lời vnạp năng lượng

Bài 1. Viết phép tính phù hợp.

Có: 6 quyển vngơi nghỉ.

Có tất cả: ..... quyển vở?

Bài 2 . Viết phép tính thích hợp.

a) Có:12 cái kẹo

Có vớ cả: .... chiếc kẹo?

b) Có: 9 bé lợn

Bán: 6 bé lợn

Còn lại: ..... con lợn?

Bài 3. Viết phxay tính phù hợp.

a, Có: 6 trái cam

Cho đi: 3 trái cam

Tất cả có: .... quả cam?

Có: 10 mẫu kẹo

Đã ăn: 4 chiếc kẹo

Còn lại: ..... dòng kẹo?

Bài 4:

Bóng xanh: 10 quả……………

Bóng đỏ: 8 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 5. Giải bài bác toán thù theo cầm tắt sau:

Có: 15 cây hoa

Có tất cả: ……cây hoa

Bài 6:

Có: 10 cái kẹo

Rơi mất: 8 dòng kẹo

Còn lại ….. loại kẹo?

Bài 7.

Thùng thiết bị nhất: 20 gói bánh

Thùng sản phẩm công nghệ hai: 10 gói bánh

Cả hai thúng gồm tất cả ….. gói bánh?

Bài 8.

Nam có: 50 viên bi

Cho bạn: trăng tròn viên bi

Nam sót lại …….. viên bi?

B. Tổng hòa hợp phiếu bài xích tập lớp 1

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán thù - Số 1

Bài 1: Viết toàn bộ những số:

a, Từ 1 mang lại 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..


Bài 2: Chọn lời giải đúng:

1, Số lớn số 1 trong những số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé độc nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số tức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số tức thời sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Quý khách hàng Lan bao gồm 2 loại bút chì, người mẹ tải thêm cho Lan 3 chiếc cây viết chì nữa. Hỏi Lan bao gồm tất cả mấy mẫu cây bút chì? ( lựa chọn phnghiền tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( dòng cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( loại cây viết chì)

C. 2 + 2 = 4 ( loại cây bút chì).

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán thù - Số 2

Bài 1: Viết những số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 bao gồm …. chục với …. đơn vị chức năng.

Số trăng tròn tất cả …. chục và …. đơn vị chức năng.

Số 17 tất cả …. chục với …. đơn vị chức năng.

Số 9 gồm …. chục cùng …. đơn vị.

b, Số ….bao gồm 1 chục với 0 đơn vị.

Số ….bao gồm 1 chục với 8 đơn vị chức năng.

Số ….bao gồm một chục và 2 đơn vị chức năng.

Số ….tất cả 2 chục cùng 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, trăng tròn, 1 bố trí những số đã đến

a, Theo vật dụng từ trường đoản cú bé bỏng cho lớn: …………………………………………….

b, Theo thứ trường đoản cú trường đoản cú mập đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một vài biết rằng lấy số đó cùng với 2 rồi trừ đi 1 thì được hiệu quả bằng 3?

Số đề nghị tìm là: …...

Vì : ………………………….

3. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một nhỏ gà bao gồm mấy dòng chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số tức thì trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ mặt bao gồm mấy điểm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam gồm 17 quyển vnghỉ ngơi, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam sót lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số bao gồm 2 chục cùng 0 đơn vị chức năng là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phnghiền tính đam mê hợp:

Bài 4: Tìm một số hiểu được rước 17 trừ đi 2 rồi cùng thêm một thì vẫn ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

4. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán thù - Số 4

Câu 1: Dấu thích hợp nhằm điền vào chỗ chnóng 80 … 75 là:

A. >B. =C.

Câu 2: Kết trái của phnghiền tính 45 + 5 - 25 là

A. 10B. 28C. 25D. 26

Câu 3: Đọc số 90

A. Chín mươiB. Chín khôngC. Không chínD. Chín chín

Bài 4: Tính

a, 43 +6

b, 60 - 20

c, 50 + 30

d, 29 - 9

Bài 5: Đoạn thẳng AB lâu năm 7 cm, đoạn thẳng CD nhiều năm 12cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng lâu năm từng nào xăng - ti - mét?

Lời giải, câu trả lời đề 4:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

A

C

A

Bài 4:

a, 43 +6 = 49

b, 60 - trăng tròn = 40

c, 50 + 30 = 80

d, 29 - 9 = 20

Bài 5:

Cả nhì đoạn thẳng nhiều năm số xăng - ti - mét là:

7 + 12 = 19 (cm)

Đáp số: 19centimet.

5. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Tân oán - Số 5

Câu 1: 2 điểm

Nói vị trí những loài vật.


Câu 2: (2 điểm): Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐

đôi mươi + 30 = 50 ☐

34 – 22 = 11 ☐

35 + 13 = 48 ☐

Câu 3 (3 điểm): Cho các số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn số 1 với số nhỏ nhắn độc nhất trong các số bên trên.

b) Sắp xếp các số theo thiết bị tự tự bự cho bé.

Câu 4 (3 điểm): Viết phnghiền tính tương thích và trả lời câu hỏi:

Một đoạn dây dài 87centimet. Quý khách hàng Lan cắt sút đoạn dây kia 25centimet. Hỏi đoạn dây còn sót lại nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

Lời giải:

Câu 1:

a) + Crúc chlặng màu xanh nghỉ ngơi phía trái crúc chlặng màu đỏ.

+ Chú chyên màu đỏ ở mặt đề nghị chú chyên màu xanh da trời.

b) + Con khỉ ở bên trên cây. Con sói ở dưới cây.

c) + Chú chó sống bên trên tàu hỏa màu xanh.

+ Crúc mèo ngơi nghỉ trên tàu hỏa màu đỏ.

+ Crúc lợn ở bên trên tàu hỏa màu xanh nước biển cả.

d) + Gấu bông màu tím sinh sống trước gấu bông color quà.

Câu 2:

45 – 12 = 14

trăng tròn + 30 = 50 <Đ>

34 – 22 = 11

35 + 13 = 48 <Đ>

Câu 3:

a) Số lớn số 1 là số 82, số bé bỏng độc nhất vô nhị là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 4:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây sót lại lâu năm 62 xăng-ti-mét.

C. Những bài tập từ luyện Toán lớp 1

Bài 1. Điền lốt >,

2 … 3 + 3

5 … 3 + 2

6 … 4 + 1

7 … 1 + 5

6 + 1 … 3 + 5

2 + 3 … 4 + 2

Bài 2. Viết những số 0, 3, 9, 6, 4:

a) Theo thiết bị trường đoản cú từ bỏ bé nhỏ mang đến lớn: .........................................................................................

b) Theo sản phẩm tự tự to mang đến bé: ..........................................................................................

Bài 3: Điền vết cùng số vào vết …

7 … 2 = 5

8 - … = 8

3 + 5 … 9 - 1

10 – 6 + … = 6

Bài 4: Giải bài Toán

Có: 10 cây cam

Có vớ cả: ... cây cam?

Câu 5: Mẹ phân tách kẹo cho nhì đồng đội. Em được 8 dòng kẹo, anh được thấp hơn em 3 dòng kẹo. Hỏi anh được mấy loại kẹo?

Trả lời: Anh được mẹ chia cho….mẫu kẹo.

Bài 6: Tìm nhị số thế nào cho Lúc cùng lại được kết quả bởi 9, mang số Khủng trừ số bé nhỏ cũng đều có công dụng bởi 9.

Đáp án bài 6:

Ta có: 9 = 0 + 9 = 1 + 8 = 2 + 7 = 3 + 6 = 4 + 5

Vì 9 - 0 = 9 buộc phải nhì số đề xuất search là 9.

..................................

Các bậc phú huynh buộc phải bài bản dậy con những kĩ năng học tập tân oán lớp 1. Trên trên đây là: Trọn cỗ các bài luyện tập Toán thù cơ phiên bản lớp 1 có không hề thiếu những dạng bài toán thù lớp 1 với các phiếu ôn tập lớp 1 cho những em có tác dụng thẳng. Các chúng ta cũng có thể xem thêm tư liệu Tổng hợp các dạng bài bác tập toán lớp 1 từ cơ phiên bản mang đến nâng cao bao gồm đáp án:

Trọn cỗ các bài luyện tập Toán cơ bản lớp 1 bao gồm những dạng từ cơ bạn dạng mang lại nâng cao góp những phú huynh ra bài bác tập Tân oán lớp 1 mang lại nhỏ ôn tập, tập luyện củng cố gắng kỹ năng lớp 1. Các prúc huynh cài về để cùng nhỏ ôn luyện hằng ngày nhé!

Ngoài Trọn bộ Bài tập Toán cơ phiên bản lớp 1 trên, các em học viên hoàn toàn có thể xem thêm môn Tân oán lớp 1 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 1 vừa đủ khác, nhằm học xuất sắc môn Tân oán hơn cùng sẵn sàng cho các bài thi đạt tác dụng cao.


Để luôn tiện hiệp thương, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy cùng học hành những môn học lớp 1, tlpd.vn mời những thầy giáo viên, các bậc phú huynh cùng các bạn học sinh truy cập đội riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 1. Rất hy vọng nhận ra sự cỗ vũ của những thầy cô với các bạn.

Các nhóm lớp 1 này cung cấp chi tiết những Tài liệu miễn giá tiền về bài bác biên soạn giáo án, các đề thi với các chính sách, nghĩa vụ và quyền lợi của giáo viên. Kính mời các thầy cô tmê man gia và share miễn phí tổn.