Viết chương trình là gì

      118

A. Ngữ nghĩa trong ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nhiều vào ý muốn của người lập trình tạo ra

B. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều có 3 thành phần là bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa, nên việc khai báo kiểu dữ liệu, hằng, biến, được áp dụng chung như nhau cho mọi ngôn ngữ lập trình

C. Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó

D. Các ngôn ngữ lập trình đều có chung một bộ chữ cái

Hiển thị đáp án

Trả lời: Cú pháp của một ngôn ngữ lập trình là bộ quy tắc cho phép người lập trình viết chương trình trên ngôn ngữ đó. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Bạn đang xem: Viết chương trình là gì

Đáp án: C


Câu 2: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Ngoài bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn ngữ lập trình còn có các quy tắc để khai báo biến, hằng,

B. Ngoài bảng chữ cái, có thể dùng các kí tự thông dụng trong toán học để viết chương trình

C. Chương trình có lỗi cú pháp có thể được dịch ra ngôn ngữ máy nhưng không thực hiện được

D. Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Cú pháp là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. Dựa vào chúng, người lập trình và chương trình dịch biết được tổ hợp nào của các kí tự trong bảng ch ữ cái là hợp lệ và tổ hợp nào là không hợp lệ. Nhờ đó, có thể mô tả chính xác thuật toán để máy thực hiện.

Đáp án: D


Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về biến?

A. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Biến là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Biến có thể đặt hoặc không đặt tên gọi

Hiển thị đáp án

Trả lời: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: B


Câu 4: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Hằng có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Hằng được chương trình dịch bỏ qua

Hiển thị đáp án

Trả lời: Hằng là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện hay có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Đáp án: A


Câu 5: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất khi nói về tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng được đặt tên và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Tên gọi có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định

Hiển thị đáp án

Trả lời: Tên gọi do người lập trình tự đặt theo quy tắc do từng ngôn ngữ lập trình xác định, dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. Các tên này không được trùng với tên dành riêng.

Đáp án: D


Câu 6: Trong tin học, hằng là đại lượng

A. Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

B. Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

C. Được đặt tên

D. Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình hay là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.

Đáp án: B


Câu 7: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là

A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng chữ cái, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là:

+ Bảng chữ cái là tập các kí tự được dùng để viết chương trình.

+ Cú pháp là bộ quy tắc để viết chương trình.

+ Ngữ nghĩa xác định ý nghĩa thao tác cần phải thực hiện, ứng với tổ hợp kí tự dựa vào ngữ cảnh của nó.

Đáp án: C


Câu 8: Khái niệm nào sau đây là đúng về tên dành riêng

A. Tên dành riêng là tên do người lập trình đặt

B. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định đúng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại

D. Tên dành riêng là các hằng hay biến

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tên dành riêng là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác.

Xem thêm: Tuyển Tập 7 Vien Ngoc Rong Mới Nhất 2021, Truy Tìm Ngọc Rồng Siêu Cấp

Ví dụ:

+ Trong Pascal: program, use, type

+ Trong C++: main, if, while

Đáp án: B


Câu 9: Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn?

A. Tên chuẩn là tên do người lập trình đặt

B. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, không được sử dụng với ý nghĩa khác

C. Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại

D. Tên chuẩn là các hằng hay biến

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Tên chuẩn là tên đã được ngôn ngữ lập trình qui định dùng với ý nghĩa riêng xác định, có thể được định nghĩa lại với ý nghĩa và mục đích khác.

Ví dụ:

+ Trong Pascal: abs, sqr, sqrt

+ Trong C++: cin, cout, getchar

Đáp án: C


Câu 10: Phát biểu nào dưới đây là hợp lí nhất

A. Biến dùng trong chương trình phải khai báo

B. Biến được chương trình dịch bỏ qua

C. Biến có thể lưu trữ nhiều loại giá trị khác nhau

D. Biến là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện

Hiển thị đáp án

Trả lời: Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Biến dùng trong chương trình phải khai báo.

Đáp án: A


Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trìnhTrắc nghiệm Tin học 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩnTrắc nghiệm Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến

Giới thiệu kênh Youtube Tôi


*

Tiến bộ di truyền là gì công nghệ 10

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đâyA. Lý thuyết, Nội dung bài họcI HỆ THỐNG NHÂN GIỐNG VẬT NUÔI. 1. Tổ chức các đàn giống trong hệ thống nhân ...


*

Tiền sử bệnh nghĩa là gì

Tiếng ViệtSửa đổiCách phát âmSửa đổiIPA theo giọngHà NộiHuếSài Gòntiə̤n˨˩ sɨ̰˧˩˧tiəŋ˧˧ ʂɨ˧˩˨tiəŋ˨˩ ʂɨ˨˩˦VinhThanh ChươngHà ...


*

Trung hữu là gì

Cánh tả là gì? Cánh hữu là gì? Chúng khác nhau ra sao?Tác giả: OhayTV /Có thể đôi lần bạn đã đọc hoặc nghe ở đâu đó thuật ngữ chính trị "cánh tả" và ...


*

Vì sao cây lương thực là cây trồng quan trọng của Trung Quốc

Câu hỏi gốc: Làm sao mà Trung Quốc có đủ lương thực để thể nuôi hơn một tỷ dân của họ? Họ nhập khẩu thêm đồ ăn hay tự cung tự cấp vậy?Source: ...


*

Indirect channel là gì

Table Of Contents:Vai trò của Kênh Phân phốiCác kênh trực tiếp có xu hướng đắt hơn để bắt đầu chạy và đôi khi có thể đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể. Kho ...


Recovered nghĩa là gì

Nghĩa là gì: recovered recover /"ri:"kʌvə/ ngoại động từ lấy lại, giành lại, tìm lại đượcto recover what was lost: giành (tìm) lại những cái gì đã mấtto recover ...


Hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện là gì
Khi nói về quang hợp, có bao nhiêu phát biểu đúng
Spiculated là gì

Show Summary DetailsChapter 13 One-View AsymmetryChapter 14 Two-View AsymmetryChapter 15 Circumscribed Mass: FibroadenomaChapter 16 Circumscribed Mass: Cysts, Complicated Cysts, Clustered ...


Viết phương trình nhập vào một xâu từ bàn phím đưa ra màn hình số lượng chữ số có trong xâu đã nhập 3 ngày trước . bởi phamnho2
Hỏi Đáp Là gì Mẹo Hay Học Tốt Công Nghệ Top List Bài Tập Nghĩa của từ Tiếng anh Bao nhiêu Khỏe Đẹp Xây Đựng Thế nào So Sánh Tại sao Món Ngon Ngôn ngữ So sánh Thị trường Hướng dẫn Bài tập Khoa Học Sản phẩm tốt Toplist Vì sao Máy tính Facebook Ở đâu Đánh giá Bao lâu Màn hình Nghĩa là gì Dịch Có nên Đại học