Phân tử adn liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

      849
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này chỉ phát hiện ở tế bào

A.

Bạn đang xem: Phân tử adn liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

Nấm

B. Vi khuẩn

C. Virut

D. Thể ăn khuẩn


*

Đáp án : A

Cấu trúc ADN liên kết với protein histon chỉ có ở sinh vật nhân thực , sinh vật nhân sơ thì ADN dạng trần

Nấm là sinh vật nhân thực nên phân tử ADN liên kết với protein histonPhân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc nàykhông thể phát hiện ở tế bào

A. ruồi giấm.

B.vi khuẩn.

C. tảo lục.

D.sinh vật nhân thực.


Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào

A. ruồi giấm

B. vi khuẩn

C. tảo lục

D. châu chấu


Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là:

A. gen.

B.axit nuclêic.

C. nhiễm sắc thể.

D.nhân con.


Khi nói đến các đặc điểm của vi sinh vật, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi.

II. Sự phân chia tế bào vi khuẩn (sinh sản) có sự xuất hiện thoi phân bào.

Xem thêm: Các Từ Viết Tắt Thạc Sĩ Trong Tiếng Anh Là Gì? Các Từ Viết Tắt Học Vị Trong Tiếng Anh

III. Vật chất di truyền chủ yếu của vi khuẩn là ADN dạng vòng.

IV. Nấm men là vi sinh vật đã có nhân chính thức.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Quan sát hình ảnh dưới đây:

*

Có bao nhiêu nhận xét về hình ảnh bên là đúng:

(1) Cấu trúc (1) có chứa 8 phân tử protein histon và được gọi là nuclêôxôm

(2) Chuỗi các cấu trúc (1) nối tiếp với nhau được gọi là sợi nhiễm sắc với đường kính 11 nm

(3) Cấu trúc (2) được gọi là sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn) với đường kính 300 nm

(4) Cấu trúc (3) là mức cuộn xoắn cao nhất của nhiễm sắc thể và có đường kính 700 nm

(5) Cấu trúc (4) chỉ xuất hiện trong nhân tế bào sinh vật nhân thực vào kỳ giữa của quá trình nguyên phân

(6) Khi ở dạng cấu trúc (4), mỗi nhiễm sắc thể chỉ chứa một phân tử ADN mạch thẳng, kép

(7) Mỗi nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực đều có chứa tâm động, là vị trí liên kết của mỗi nhiễm sắc thể với thoi phân bào, giúp nhiễm sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quá trình phân bào

A. 5

B. 6

C. 2

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0

Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chỉ chứa một ADN và ADN được cấu tạo các nu có N15) vào môi trường nuôi chỉ có N14 sau một thời gian nuôi cấy người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy các phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào khồng làm đứt gãy các phân tử ADN) trong các phân tử ADN này, loại ADN có N15 chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là

A. 32

B. 192

C. 96

D. 16.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chỉ chứa một ADN và ADN được cấu tạo các nu có N15) vào môi trường nuôi chỉ có N14 sau một thời gian nuôi cấy người ta thu lấy toàn bộ các vi khuẩn, phá màng tế bào của chúng và thu lấy các phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào khống làm đứt gãy các phân tử ADN) trong các phân tử ADN này, loại ADN có N15 chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là

A. 96

B. 16

C. 32

D. 192


Lớp 0 Sinh học
1
0

Ở một tế bào, xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Nếu cho rằng trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cấu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 126582 A0. Khi tế bào này ở kì sau của nguyên phân, tổng số các phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là:

A. 4080 phân tử.

B. 2040 phân tử.

C. 1600 phân tử.

D. 8160 phân tử.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khi nói đến cấu trúc và chức năng của virut, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Virut là dạng sống đơn giản nhất, chưa có cấu tạo tế bào mà chỉ có hai thành phần cơ bản là prôtêin và axit amin.

II. Virut sống kí sinh nội bào bắt buộc.

III. Virut sinh sản dựa vào nguyên liệu của tế bào chủ.

IV. Vỏ capxit của virut được cấu tạo bởi các đơn vị protein (capsome)

A.1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN