Phân tử adn liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Phân tử ADoanh Nghiệp liên kết cùng với prôtêin mà đa phần là histon đã hình thành cấu trúc đặc hiệu, cấu tạo này chỉ vạc hiện tại sống tế bào

A.

You watching: Phân tử adn liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là

Nấm

B. Vi khuẩn

C. Virut

D. Thể nạp năng lượng khuẩn


*

Đáp án : A

Cấu trúc ADN liên kết với protein histon chỉ bao gồm làm việc sinh vật nhân thực , sinc trang bị nhân sơ thì ADN dạng trần

Nnóng là sinh đồ gia dụng nhân thực đề nghị phân tử ADoanh Nghiệp link với protein histonPhân tử ADN links với prôtêin nhưng mà chủ yếu là histon đã hình thành kết cấu đặc hiệu, kết cấu nàykhông thể phát hiện tại ở tế bào

A. ruồi giấm.

B.vi khuẩn.

C. tảo lục.

D.sinc đồ dùng nhân thực.


Phân tử ADN liên kết cùng với protein nhưng mà hầu hết là histon đã tạo nên kết cấu đặc hiệu, kết cấu này sẽ không thể vạc hiện sống tế bào

A. con ruồi ginóng

B. vi trùng

C. tảo lục

D. châu chấu


Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà chủ yếu là histon đã tạo ra cấu trúc đặc hiệu điện thoại tư vấn là:

A. gene.

B.axit nuclêic.

C. truyền nhiễm sắc đẹp thể.

D.nhân nhỏ.


Lúc kể tới những điểm lưu ý của vi sinch đồ dùng, có từng nào phát biểu đúng?

I. Vi trùng tạo nên hầu hết bằng phương pháp phân đôi.

II. Sự phân chia tế bào vi khuẩn (sinch sản) bao gồm sự lộ diện thoi phân bào.

See more: Các Từ Viết Tắt Thạc Sĩ Trong Tiếng Anh Là Gì? Các Từ Viết Tắt Học Vị Trong Tiếng Anh

III. Vật chất di truyền đa số của vi khuẩn là ADoanh Nghiệp dạng vòng.

IV. Nấm men là vi sinh thứ đang có nhân ưng thuận.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Quan gần cạnh hình hình ảnh dưới đây:

*

Có từng nào dấn xét đến hình hình họa bên là đúng:

(1) Cấu trúc (1) bao gồm đựng 8 phân tử protein histon cùng được Gọi là nuclêôxôm

(2) Chuỗi các kết cấu (1) tiếp nối với nhau được điện thoại tư vấn là tua truyền nhiễm sắc với đường kính 11 nm

(3) Cấu trúc (2) được hotline là gai vô cùng xoắn (vùng xếp cuộn) với 2 lần bán kính 300 nm

(4) Cấu trúc (3) là nút cuộn xoắn tối đa của lây nhiễm nhan sắc thể với có đường kính 700 nm

(5) Cấu trúc (4) chỉ lộ diện vào nhân tế bào sinch vật nhân thực vào kỳ thân của quy trình nguyên phân

(6) lúc nghỉ ngơi dạng cấu tạo (4), mỗi lan truyền sắc thể chỉ đựng một phân tử ADoanh Nghiệp mạch thẳng, kép

(7) Mỗi lây truyền dung nhan thể sinh hoạt sinh đồ dùng nhân thực đều có đựng trung ương rượu cồn, là vị trí link của mỗi truyền nhiễm sắc đẹp thể với thoi phân bào, giúp nhiễm nhan sắc thể có thể di chuyển về các cực của tế bào trong quy trình phân bào

A. 5

B. 6

C. 2

D. 4


Lớp 0 Sinc học tập
1
0

Nuôi 6 vi khuẩn (mỗi vi trùng chỉ cất một ADN và ADoanh Nghiệp được cấu tạo những nu tất cả N15) vào môi trường thiên nhiên nuôi chỉ tất cả N14 sau một thời gian nuôi ghép bạn ta thu rước cục bộ những vi khuẩn, phá màng tế bào của bọn chúng cùng thu mang những phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào khồng làm cho đứt gãy những phân tử ADN) trong các phân tử ADoanh Nghiệp này, nhiều loại ADN có N15 chỉ chiếm tỉ lệ 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã biết thành phá màng tế bào là

A. 32

B. 192

C. 96

D. 16.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Nuôi 6 vi trùng (từng vi trùng chỉ chứa một ADoanh Nghiệp cùng ADoanh Nghiệp được cấu tạo những nu gồm N15) vào môi trường xung quanh nuôi chỉ bao gồm N14 sau đó 1 thời hạn nuôi cấy người ta thu mang toàn bộ những vi trùng, phá màng tế bào của chúng cùng thu mang những phân tử ADN (quá trình phá màng tế bào khống làm cho đứt gãy các phân tử ADN) trong số phân tử ADoanh Nghiệp này, các loại ADoanh Nghiệp bao gồm N15 chiếm tỉ trọng 6,25%. Số lượng vi khuẩn đã bị phá màng tế bào là

A. 96

B. 16

C. 32

D. 192


Lớp 0 Sinch học tập
1
0

Tại một tế bào, xét 1 cặp lây truyền sắc thể tương đồng. Nếu nhận định rằng trong mỗi nhiễm nhan sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADoanh Nghiệp quấn xung quanh những khối cấu histon nhằm khiến cho các nuclêôxôm là 126582 A0. Lúc tế bào này ở kì sau của nguyên phân, tổng thể những phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp lây nhiễm sắc thể này là:

A. 4080 phân tử.

B. 2040 phân tử.

C. 1600 phân tử.

D. 8160 phân tử.


Lớp 0 Sinch học
1
0

lúc nói tới cấu trúc và tính năng của virut, bao gồm từng nào tuyên bố dưới đây đúng?

I. Virut là dạng sống đơn giản dễ dàng duy nhất, chưa tồn tại cấu trúc tế bào cơ mà chỉ tất cả hai nhân tố cơ bạn dạng là prôtêin cùng axit amin.

II. Virut sống kí sinc nội bào cần.

III. Virut chế tạo phụ thuộc vào vật liệu của tế bào nhà.

IV. Vỏ capxit của virut được cấu tạo do những đơn vị chức năng protein (capsome)

A.1.

B. 2.

C. 3.

D.

See more: Gặp Lại Danh Ca Phương Đại, Duy Mỹ, Thanh Phong (Ca Sĩ)

4.


Lớp 0 Sinch học
1
0

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HNChuyên mục: Blog