Nhà trần thành lập trong hoàn cảnh nào

      184

- Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226), Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.

Bạn đang xem: Nhà trần thành lập trong hoàn cảnh nào


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*

Sách giáo khoa lịch sử 7


Tải về· 11,9K
*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 7


Tải về· 1,23K

Bài giải liên quan


Nhà Lý sụp đổ
Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần
Pháp luật thời Trần
Em hãy mô tả bộ máy quan lại thời Trần.

Xem thêm: Bai Tap Robot Cong Nghiệp Co Loi Giai, Bai Giang Robot Cong Nghiep


Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý ?
Em hãy trình bày những nét chính vé pháp luật thời Trần.
Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng
Phục hồi và phát triển kinh tế thời Trần
Hãy nêu những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần. Kết quả của những biện pháp đó.
Nhà Trần đã làm những gì để phục hồi và phát triển kinh tế sau những năm suy thoái cuối thời Lý ?
Em có nhận xét gì về quân đội thời Trần?
Em có nhận xét gì về chủ trương phát triển nông nghiệp của nhà Trần?
Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Trần ở thế kỉ XIII?

Bài học liên quan


Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá
Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)
Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527)
Bài 21. Ôn tập chương IV - Lịch sử 7
Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)
Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI - Lịch sử 7
Bài 17. Ôn tập chương II và chương III
Bài 30. Tổng kết Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương V - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút - Chương VI - Phần 2 - Lịch sử 7
Đề ôn tập học kì 1 – Có đáp án và lời giải
Đề thi học kì 1 của các trường có lời giải – Mới nhất
Đề kiểm tra giữa kì 1
Đề cương ôn tập học kì 1 Lịch sử 7
Đề kiểm tra giữa kì 2

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

nhà trần được thành lập trong hoàn cảnh nàonhà trần thành lậpnha tran thanh lapnhà trần thành lập năm nào