Nếu trong một ô tính có các ký hiệu

      200
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Nếu trong một ô tính có các ký hiệu

*

*

Xem thêm: Cài Lại Win Nhiều Lần Có Hại Máy Không, Cài Win Nhiều Có Hại Máy Không

Nếu trong một ô tính có những ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A.Công thức nhập sai cùng bảng tính thông báo lỗi

B.Dòng cất ô đó tất cả độ cao thấp đề xuất không hiển thị không còn chữ số

C.Ô tính đó có độ rộng hẹp buộc phải không hiển thị không còn chữ số

D.Nhập sai dữ liệu.


*

Nếu trong một ô tính có những ký hiệu ########, điều đó tức là Ô tính đó có độ rộng hẹp yêu cầu không hiển thị không còn chữ số

Đáp án: C


Câu 1: Nếu trong một ô tính có các ký hiệu ########, điều ấy có nghĩa là?

A. Công thức nhập sai với bảng tính thông báo lỗi

B. Loại chứa ô đó gồm độ cao thấp bắt buộc không hiển thị hết chữ số

C. Ô tính đó có độ rộng lớn hẹp đề nghị không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 2: Hàm AVERAGE là hàm sử dụng để:

A. Tính tổng

B. Tìm số bé dại nhất

C. Tìm kiếm số trung bình cộng

D. Kiếm tìm số to nhất

Câu 3: tác dụng của hàm sau: =SUM(A1:A3), vào đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A. 96

B. 89

C. 95

D. Không tiến hành được

Câu 4: tác dụng của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A. 23

B. 21

C. 20

D. Không tiến hành được

Câu 5: hiệu quả của hàm sau : =MAX(A1,A5), vào đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2

A. 2

B. 10

C. 5

D. 34

Câu 6: giả dụ khối A1:A5 lần lượt chứa những số 10, 7, 9, 27, 2 hiệu quả phép tính nào dưới đây đúng:

A. =MAX(A1,B5,15) cho công dụng là 15

B. =MAX(A1:B5, 15) cho tác dụng là 27

C. =MAX(A1:B5) cho hiệu quả là 27

D. Toàn bộ đều đúng.

Câu 7: tác dụng của hàm =Average(3,8,10) là:

A. 21

B. 7

C. 10

D. 3

Câu 8: Để tính quý giá trung bình của ô A1, B1, C1 những cách tính làm sao sau đâu là đúng:

A. =Sum ( A1+B1+C1)

B. =Average(A1,B1,C1)

C. =Average (A1,B1,C1)

D. Cả A, B, C những đúng

Câu 9: đến hàm =Sum(A5:A10) nhằm thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10

B. Tìm giá chỉ trị lớn nhất của ô A5 cùng ô A10

C. Tính tổng trường đoản cú ô A5 cho ô A10

D. Tìm giá bán trị nhỏ nhất tự ô A5 cho ô A10

Câu 10: vào Excel, mang sử một ô tính được nhập ngoại dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khoản thời gian ấn phím Enter?