Mở file chm trên win 7

      152
số đông ngày em mở tệp tin .chm thông thường nhưng bây giờ em xuất hiện thêm thì có thông báo lỗi“Cannot mở cửa the File: mk:

Bạn đang xem: Mở file chm trên win 7

*

Xem thêm: Cách Tăng Follow Instagram Miễn Phí Và Đơn Giản Nhất, Top 6 Phần Mềm Tăng Follow Instagram Miễn Phí

Lỗi này bởi vì file Hhctrl.ocx bị nứt hay sai phiên bạn dạng (các ứng dụng khác có thể cài đè lên trên file nơi bắt đầu của Windows). Giải pháp khắc phục như sau:1. Mở Start > Control Panel > folder Options > chọn bảng View > chọn mục Show hidden files anh folders với xóa dấu chọn mục Hide extensions for known tệp tin types > bấm OK2. Mở Start > tìm kiếm > bấm chuột vào mục Files or Folders nhằm xác định vị trí file hhctrl.ocx. Tiếp đến vào folder I386 trong bộ đĩa setup để giải nén cùng chép file hhctrl.ocx vào đúng địa chỉ trên ổ cứng bằng phương pháp gõ mẫu lịnh sau trong hộp thoại Run<đường dẫn mang đến thư mục I386>expand.exe <đường dẫn đến thư mục I386>hhctrl.oc_ <đường dẫn trên ổ cứng> hhctrl.ocx” (không bao gồm dấu “), Thí dụ: D:I386expand.exe D:I386hhctrl.oc_ C:WINDOWSsystem32hhctrl.ocx.3. Trong hộp thoại Run, bạn gõ loại lệnh regsvr32 c:windowssystem32hhctrl.ocx rồi khởi động lại sản phẩm công nghệ tính.
Control Panel > folder Options > chu1ecdn bu1ea3ng View > chu1ecdn mu1ee5c Show hidden files anh folders vu00e0 xu00f3a du1ea5u chu1ecdn mu1ee5c Hide extensions for known file types > bu1ea5m OK 2. Mu1edf Start > tìm kiếm > bu1ea5m chuu1ed9t vu00e0o mu1ee5c Files or Folders u0111u1ec3 xu00e1c u0111u1ecbnh vu1ecb tru00ed tệp tin hhctrl.ocx. Sau u0111u00f3 vu00e0o thu01b0 mu1ee5c I386 trong bu1ed9 u0111u0129a cu00e0i u0111u1eb7t u0111u1ec3 giu1ea3i nu00e9n vu00e0 chu00e9p tệp tin hhctrl.ocx vu00e0o u0111u00fang vu1ecb tru00ed tru00ean u1ed5 cu1ee9ng bu1eb1ng cu00e1ch gu00f5 du00f2ng lu1ecbnh sau trong hu1ed9p thou1ea1i Run \expand.exe \hhctrl.oc_ \ hhctrl.ocx” (khu00f4ng cu00f3 du1ea5u “), Thu00ed du1ee5: D:\I386\expand.exe D:\I386\hhctrl.oc_ C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx. 3. Trong hu1ed9p thou1ea1i Run, bu1ea1n gu00f5 du00f2ng lu1ec7nh regsvr32 c:\windows\system32\hhctrl.ocx ru1ed3i khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i mu00e1y tu00ednh.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"14 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":11714,"user":{"id":1,"login_name":"satthubongdem","name":"","company":"..::VnPrice::..","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":1,"email":"dqdonline