Lệnh group by trong sql

      476

Nhóm các loại dữ liệu gồm thuộc cực hiếm giúp tài liệu được truy nã vấn một phương pháp tác dụng. Để làm được vấn đề này trong Squốc lộ, chúng ta có thể áp dụng câu lệnh GROUPhường BY.

Bạn đang xem: Lệnh group by trong sql

1. Ý nghĩa của GROUP BY

Câu lệnh GROUPhường. BY team các cái gồm thuộc quý giá vào các dòng tóm tắt, hệt như tìm kiếm thấy số lượng quý khách hàng trong mỗi nước nhà.

Câu lệnh GROUP BY thường xuyên được sử dụng cùng với những hàm tổng phù hợp (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()) để đội các tập công dụng vào trong 1 hoặc nhiều cột.

Xem thêm: Cách Mua Thêm Hành Lý Ký Gửi, Phí Mua Thêm Hành Lý Của Vietjet Air

Cú pháp:

SELECT tên cột

FROM tên bảng

WHERE điều kiện

GROUPhường BY tên cột

ORDER BY tên cột;

2. lấy một ví dụ GROUPhường BY

Để tiến hành ví dụ này, bạn phải nhập cơ sở dữ liệu mẫu mã Northwind vào SQL Server Management Studio. Hãy coi bài viết lý giải ngay lập tức dưới đây:

Tmê mệt khảo: Hướng dẫn mua và thiết lập tài liệu mẫu mã Northwind vào Squốc lộ Server Management Studio

Câu lệnh SQL sau đây đang liệt kê con số quý khách trong những quốc gia:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUPhường BY Country;

*

Câu lệnh Squốc lộ sau đây vẫn liệt kê con số quý khách hàng trong mỗi đất nước, sắp xếp trường đoản cú cao cho thấp:

SELECT COUNT(CustomerID), Country

FROM Customers

GROUPhường. BY Country

ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;

*

3. lấy ví dụ như GROUP BY cùng với JOIN

Câu lệnh SQL sau đây đang liệt kê con số đơn hàng của từng nhân viên:

SELECT Employees.LastName AS Name, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders

LEFT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID

GROUPhường BY LastName;

*

Mong rằng hầu như chia sẻ bên trên đây sẽ hữu dụng với bạn đọc. Trong nội dung tiếp sau, họ vẫn thường xuyên cùng với mệnh đề HAVING, hay được dùng cùng với GROUP.. BY, hãy nhờ rằng đón gọi trên BAC"s Blog.

Nguồn tham khảo:https://www.w3schools.com/

Nhu cầu huấn luyện và đào tạo doanh nghiệp

BAClà đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo BA thứ nhất trên nước ta. Đối tác đồng ý củaIIBAnước ngoài. Ngoài các khóa huấn luyện public,BACcòn có các khóa đào tạo in house dành riêng cho từng doanh nghiệp lớn. Chương thơm trình được thiết kế theo phong cách riêng biệt theo đề nghị của doanh nghiệp, giúp công ty lớn xử lý phần lớn khó khăn với tư vấn cải cách và phát triển.