Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Báo cáo lưu giữ chuyển tiền tệ rất có thể được lập theo 1 trong hai cách thức là cách thức trực tiếp với phương pháp con gián tiếp.

You watching: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp

Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên tại lớp học tập kế toán thù thực tế tại Kế tân oán Lê Ánh đang khuyên bảo chúng ta phương pháp lập report giữ chuyển khoản tệ theo cách thức con gián tiếp.


*

1. Ngulặng tắc lập report lưu lại chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Các luồng chi phí vào và các luồng tiền ra được tính và xác minh thứ nhất bằng cách kiểm soát và điều chỉnh ROI trước thuế TNDN của từng hoạt động khỏi ảnh hưởng của những khoản mục không phải bởi chi phí, các chuyển đổi trong kỳ của mặt hàng tồn kho, các khoản nên thu, cần trả tự vận động sale …

*

2. Cách lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo cách thức con gián tiếp

a. Phần I: Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ bỏ hoạt động SXKD

- Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ Lấy tự tiêu chuẩn Tổng lợi tức đầu tư kế toán thù trước thuế (Mã số 50) bên trên Báo cáo tác dụng HĐKD vào kỳ report.

+ Nếu số liệu này số âm (Doanh Nghiệp lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

+ Cnạp năng lượng cứ đọng vào số khấu hao TSCĐ đang trích vào kỳ ở bảng tính cùng phân chia khấu hao TSCĐ và sổ kế toán thù những tài khoản bao gồm liên quan.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”

Các khoản dự trữ (Mã số 03):

+ Số chênh lệch thân số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của những khoản dự trữ tổn thất gia sản và dự trữ yêu cầu trả bên trên Bảng phẳng phiu kế toán thù.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá bán hối đoái không tiến hành (Mã số 04):

+ Số chênh lệch số phát sinh Có và tạo ra Nợ TK 4131 đối chiếu sổ kế toán TK 515 (chi tiết lãi bởi vì Review lại các khoản mục tiền tệ bao gồm nơi bắt đầu ngoại tệ) hoặc TK 635 (cụ thể lỗ do review lại những khoản mục tiền tệ bao gồm nơi bắt đầu nước ngoài tệ).

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), nếu như tất cả lãi hoặc được (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” , nếu tất cả lỗ.

Lãi /lỗ từ bỏ chuyển động chi tiêu (Mã số 05)

+ Lấy số liệu từ những tài khoản 5117, 515, 711, 632, 635, 811 cùng các tài khoản khác gồm tương quan (cụ thể phần lãi, lỗ được xác định là luồng tiền tự hoạt động đầu tư) trong kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” nếu như vận động đầu tư chi tiêu tất cả lãi thuần cùng được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…); hoặc được cùng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”, giả dụ hoạt động chi tiêu tất cả lỗ thuần.

giá cả lãi vay mượn (Mã số 06):

+ Số liệu rước từ sổ kế tân oán thông tin tài khoản 635“Chi tiêu tài chính”(chi tiết ngân sách lãi vay được ghi dìm vào Báo cáo tác dụng HĐKD) sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản có tương quan, hoặc căn cứ vào tiêu chí “Chi tiêu lãi vay” vào Báo cáo hiệu quả HĐKD.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Lợi nhuận sale trước số đông đổi khác của vốn lưu giữ động(Mã số 08):

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Tăng giảm những khoản cần thu(Mã số 09):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ và vào đầu kỳ của các Tài khoản yêu cầu thu liên quan đến vận động sale, như: TK131, TK 331, TK 136, TK 138, TK133 TK 141.

+ Số liệu được công vào “Lợi nhuận sale trước hầu hết biến đổi của vốn lưu cồn ” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ rộng tổng các số dư vào đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần đa thay đổi của vốn lưu hễ ” ví như tổng các số dư vào cuối kỳ to hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng sút mặt hàng tồn kho(Mã số 10):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ với vào đầu kỳ của các Tài khoản mặt hàng tồn kho nlỗi TK 151, TK152, TK153, TK154, TK155, TK156, TK157, TK158 (Không bao gồm số dư của Tài khoản “Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho” với không bao gồm số dư sản phẩm tồn kho cần sử dụng mang lại hoạt động chi tiêu.

See more: File Excel Quyết Toán Công Trình Xây Dựng Siêu Hay, Mẫu Quyết Toán Công Trình Hoàn Thành

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước phần nhiều biến đổi của vốn giữ rượu cồn ” ví như tổng những số dư vào cuối kỳ nhỏ dại hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước số đông biến đổi của vốn lưu đụng ” trường hợp tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng giảm những khoản bắt buộc trả(Mã số 11)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ với thời điểm đầu kỳ của các Tài số tiền nợ nên trả tương quan mang đến hoạt động sale, như: TK331, TK 131, TK333, TK 334, TK 335, TK 336, TK 338,TK 351, TK 352. Chỉ tiêu này không bao hàm những khoản phải trả về thuế TNDN yêu cầu nộp, các khoản nên trả về lãi chi phí vay, các khoản buộc phải trả tương quan đến vận động đầu tư chi tiêu (nhỏng buôn bán chế tạo TSCĐ, thiết lập BDS chi tiêu, thiết lập các điều khoản nợ…) và chuyển động tài thiết yếu (Vay với nợ ngắn hạn, dài hạn...)

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước số đông biến hóa của vốn giữ rượu cồn ” giả dụ tổng những số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ tuổi rộng tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước đầy đủ biến đổi của vốn lưu lại rượu cồn ” nếu tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng những số dư vào đầu kỳ với được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng bớt ngân sách trả trước (Mã số 12):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ cùng đầu kỳ của TK 242.

+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những biến hóa của vốn lưu động ” ví như tổng các số dư vào cuối kỳ nhỏ tuổi rộng tổng những số dư thời điểm đầu kỳ. Hoặc được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước đa số đổi khác của vốn lưu lại cồn ” ví như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ cùng được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

- Tăng, bớt triệu chứng khoán kinh doanh (Mã số 13)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng chênh lệch thân số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của TK 121.

+ Số liệu chỉ tiêu này được (+) và tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước đều biến hóa vốn lưu lại động” nếu số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ tuổi rộng số dư thời điểm đầu kỳ. + Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần nhiều chuyển đổi vốn lưu động” ví như số dư cuối kỳ lớn hơn số dư vào đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

Tiền lãi vay mượn đang trả(Mã số 14):

+ Số liệu địa thế căn cứ TK 111, 112, 113 (chi tiết chi phí đưa ra trả lãi chi phí vay); sổ kế toán những tài khoản cần thu (chi tiết tiền trả lãi vay từ bỏ tiền thu các khoản đề nghị thu) vào kỳ report, sau thời điểm đối chiếu với sổ kế toán TK 335, 635, 242 và các Tài khoản tương quan khác. + Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước đầy đủ đổi khác vốn lưu động” cùng được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối chọi (…). Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước phần đông chuyển đổi của vốn lưu lại rượu cồn ” ví như tổng những số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư vào đầu kỳ và được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn nộp(Mã số 15):

+ Số liệu tiêu chí này căn cứ vào sổ kế toán TK 111, 112, 113 (chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khi so sánh cùng với sổ kế toán thù TK 3334.

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần đa biến đổi vốn lưu lại động” cùng được ghi ngay số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…).

Tiền thu khác từ bỏ hoạt động khiếp doanh(Mã số 16)

+ Số liệu chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào TK 111, 112, 113 sau khi so sánh cùng với sổ kế toán các tài khoản có tương quan trong kỳ report.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước phần nhiều biến đổi vốn lưu giữ động”.

Tiền chi không giống từ bỏ chuyển động tởm doanh(Mã số 17):

+ Số liệu tiêu chí này địa thế căn cứ vào sổ kế toán TK 111, 112, 113 sau thời điểm so sánh với sổ kế toán thù những tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.

See more: Apple Iphone 6 Gỡ Bỏ Ứng Dụng Trên Iphone 6 Plus, 2 Cách Xóa Ứng Dụng Iphone Mà Bạn Chưa Hề Biết

+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước đều thay đổi vốn lưu giữ động”.

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động khiếp doanh(Mã số 20):

Mã số đôi mươi = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

Phần II: Lưu chuyển tiền tự vận động đầu tư: (nlỗi lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

Phần III: Lưu chuyển tiền từ chuyển động tài chính: (nhỏng lập Báo cáo LCTT theo phương thức trực tiếp)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thực hành với làm dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được huấn luyện và đào tạo cùng triển khai vì 100% những kế tân oán trưởng từ bỏ 13 năm mang lại hai mươi năm tởm nghiệm)