Các kiểu dữ liệu trong sql server

Kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu số Các hình dạng Date & Time Các mẫu mã chuỗi (String Types) Phân biệt các câu lệnh DDL, DML cùng DCL DDL ALTER DCL
*

Kiểu dữ liệuMô tảĐịnh dạng hiển thịPhạm vi các ký tự
CHARChứa chuỗi không hẳn nhị phân (non-binary strings). Độ lâu năm là thắt chặt và cố định nlỗi khi bạn knhị báo cột của bảng. Khi tàng trữ bọn chúng được độn thêm bên cần (right-padded) để sở hữu độ dài chỉ được chỉ định và hướng dẫn.

You watching: Các kiểu dữ liệu trong sql server

Khoảng Trắng phía trước (Trailing spaces) được các loại bỏGiá trị trường đoản cú 0 cho tới 255
VARCHARChứa những chuỗi chưa hẳn nhịn phân (non-binary strings). Cột là chuỗi tất cả chiều nhiều năm biến hóa.Giống như tàng trữ.Giá trị từ 0 cho tới 255 với MySquốc lộ trước phiên bạn dạng 5.0.3.Và 0 tới 65,535 với những phiên bạn dạng MySQL 5.0.3 hoặc mới hơn.

Các dạng hình dữ liệu BINARY cùng VARBINARY tựa như như CHAR cùng VARCHAR, quanh đó Việc chúng gồm đựng các chuỗi nhị phân chứ đọng chưa phải là chuỗi non-binary.
Kiểu dữ liệuMô tảPhạm vi các bytes
BINARYChứa các chuỗi nhị phân (Binary Strings)Giá trị từ bỏ 0 tới 255
VARBINARYChẹn những chuỗi nhị phân (Binary Strings)Giá trị tự 0 cho tới 255 so với MySQL trước 5.0.3, với 0 tới 65,535 cùng với MySquốc lộ 5.0.3 và mới rộng.

BLOB là 1 đối tượng người tiêu dùng nhị phân mập (Binary Large OBject) có thể đựng một lượng to dữ liệu. Có bốn loại BLOB, TINYBLOB, BLOB, MEDIUMBLOB, với LONGBLOB. Những chỉ khác nhau về độ nhiều năm buổi tối đa của những quý giá mà người ta rất có thể duy trì.Bốn loại TEXT là TINYTEXT, TEXT, MEDIUMTEXT, và LONGTEXT. Chúng ttương xứng với tứ nhiều loại BLOB và gồm độ lâu năm tối nhiều cùng các đề xuất lưu trữ tương tự như.
Kiểu dữ liệuMô tảLoạiĐộ dài
BLOBĐối tượng nhị phân béo (Large binary object) chứa khối lượng dữ liệu Khủng. Giá trị được xem như nlỗi một chuỗi nhị phân. quý khách không quan trọng yêu cầu hướng đẫn độ dài Khi sinh sản cột.TINYBLOBChiều nhiều năm tối đa là 255 ký kết trường đoản cú.
MEDIUMBLOBChiều lâu năm buổi tối đa là 16777215 cam kết trường đoản cú.
LONGBLOBChiều dài buổi tối nhiều là 4294967295 ký kết tự
TEXTLưu trữ cực hiếm được đánh giá như một chuỗi các cam kết tự tất cả mã hóa (character set).

See more: 2 Cách Chuyển Chữ Trong Ảnh Thành Văn Bản Không Bị Lỗi Font 100%

TINYBLOBChiều dài về tối đa là 255 cam kết từ bỏ.
MEDIUMBLOBChiều nhiều năm buổi tối nhiều là 16777215 ký kết từ bỏ.
LONGBLOBChiều lâu năm buổi tối nhiều là 4294967295 cam kết từ bỏ.

Một đối tượng chuỗi có giá trị được chọn từ 1 danh sách những giá trị được giới thiệu sống thời gian tạo ra bảng. Ví dụ:


Một đối tượng người sử dụng chuỗi có không hoặc những vết phẩy bóc tách quý giá (buổi tối đa 64). Các quý hiếm được chọn lọc xuất phát từ 1 danh sách các quý hiếm được chỉ dẫn ngơi nghỉ thời điểm tạo thành bảng
Data Manipulation Language (DML) những câu lệnh được áp dụng nhằm thống trị dữ liệu phía bên trong SCHEME. Ví dụ:
SELECT - Lấy tài liệu từ 1 databaseINSERT - Trèn dữ liệu vào một trong những bảngUPDATE - Cập nhập dữ liệu đang trường tồn vào bảngDELETE - Xóa những phiên bản ghi trên bảng.MERGE - UPSERT Tân oán tử insert hoặc updateCALL - điện thoại tư vấn giấy tờ thủ tục vào DBEXPLAIN PLAN - Giải thích đường dẫn truy cập dữ liệuLOCK TABLE - Điều khiển sự đôi khi (control concurrency).
Data Definition Language (DDL) là những câu lệnh được sử dụng nhằm khái niệm kết cấu database hoặc schema. Ví dụ:
CREATE - Tạo các đối tượng người tiêu dùng vào databasALTER - Sửa thay đổi kết cấu của databaseDROPhường - Xóa những đối tượng trong databaseTRUNCATE - Xóa hết các bạn dạng ghi vào bảng, bao gồm cả các không gian được phân bổ cho các bạn dạng ghi sẽ xóaCOMMENT - Thêm những chú giải vào từ bỏ điển tài liệu (data dictionary).RENAME - Thay đổi tên của đối tượng người tiêu dùng.
-- Crúc ý một bảng ko duy nhất thiết đề xuất gồm khóa thiết yếu.-- Phải gồm dấu chnóng phẩy cuối mẫu lệnh.CREATE TABLE ( Column_Name_Id DataType , Column_name2 DataType , ...... Column_nameN DataType , Primary Key (Column_Name_Id));
Tại trên đây gồm một vài giải thích:

Thuộc tính NOT NULL được thực hiện nếu khách hàng không muốn ngôi trường này null. bởi thế nếu người dùng cố gắng trèn vào một trong những phiên bản ghi cùng với tài liệu NULL. MySQL sẽ ném nhẹm ra một lỗi.

Thuộc tính AUTO_INCREMENT nói với MySquốc lộ từ bỏ gán cực hiếm tăng nhiều cho trường ID.

Từ khóa PRIMARY KEY được áp dụng để quan niệm cột này là 1 khóa chủ yếu. quý khách hàng có thể áp dụng những cột phân làn nhau vì vệt phẩy nhằm quan niệm một khóa chủ yếu.


Create Table Members ( Member_Id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, Full_Name VARCHAR(64) NOT NULL, Address VARCHAR(256), Birth_Day DATE NOT NULL, PRIMARY KEY (Member_Id));

*

MySquốc lộ ALTER là một trong những lệnh rất tiện nghi khi bạn có nhu cầu biến đổi thương hiệu của bảng, cột hoặc xóa những cột bao gồm sẵn trong bảng.
-- Thêm cột Address2 có vẻ bên ngoài tài liệu Varchar2(256)ALTER TABLE Members ADD Address2 Varchar(256);-- Thêm cột Active sầu tất cả dạng hình tài liệu Varchar(1), NOT NULL-- Chú ý nếu bảng sẽ bao gồm tài liệu áp dụng với NOT NULL bắt buộc thêm quý giá mặc định.ALTER TABLE Members Địa chỉ cửa hàng Active Varchar(1) NOT NULL DEFAULT "Y";
-- Cú pháp chỉ đổi tên cột.ALTER TABLE RENAME COLUMN ;-- Cú pháp vừa đổi tên cột vừa thay đổi kiểu dáng dữ liệu:ALTER TABLE RENAME COLUMN Data_Type;
-- Kiểu tài liệu cũ của Cột Address là Varchar(225)-- Sửa thành Varchar(512).ALTER TABLE Member MODIFY Address Varchar(512);
Rất dễ dàng xóa (drop) một bảng MySquốc lộ hiện nay bao gồm, nhưng mà bạn cần phải rất cẩn thận Khi xóa bất kỳ bảng bây giờ, do tài liệu bị mất sẽ không được phục hồi sau khi xóa một bảng.

See more: Phim Tình Cảm Thái Lan Hay Nhất 2016 Không Nên Bỏ Lỡ, Top Bài Viết Phim Thai Lan Hay Nhat


Đây là các khóa đào tạo trực đường bên ngoài trang web o7planning nhưng chúng tôi reviews, nó rất có thể bao gồm những khóa đào tạo miễn mức giá hoặc giảm ngay.


*

*
tlpd.vn
Website đã làm được tạo ra từ thời điểm tháng 3 năm 2014 vì một đội nhóm thiết kế viên và người sáng tác tới từ Việt Nam.Lúc Này dự án cung ứng 5 ngôn từ, bao gồm Tiếng Anh, giờ Pháp, tiếng Đức, giờ Nga cùng giờ đồng hồ Việt.Một vài member gây dựng tới từ Giacat.vn