Hình bàn phím máy tính

      118

Có một số loại bàn phím khác nhau cho PC. Thông dụng nhất là loại bàn phím thực rời mà bạn kết nối với PC. Nhưng Windows có một công cụ Trợ năng tích hợp sẵn được gọi là Bàn phím Trên màn hình (OSK) có thể được sử dụng thay vì bàn phím thực.

Bạn đang xem: Hình bàn phím máy tính

Bạn không cần bàn phím cảm ứng để sử dụng OSK. Bàn phím này sẽ hiển thị bàn phím trực quan với tất cả các phím tiêu chuẩn để bạn có thể chọn các phím bằng chuột hoặc thiết bị trỏ khác, hay bạn có thể sử dụng phím đơn thực hoặc tổ hợp phím để duyệt qua các phím trên màn hình.


Lưu ý: PC có màn hình cảm ứng cũng có bàn phím cảm ứng. Bàn phím cảm ứng sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào hộp văn bản khi PC của bạn ở chế độ máy tính bảng.


Để mở Bàn phím Ảo

Đi tới Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > phím> năng , rồi bật nút bật tắt Bàn phím Trên màn hình. Bàn phím có thể được sử dụng để di chuyển quanh màn hình và nhập văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình. Bàn phím sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn đóng lại.


Lưu ý: Để mở OSK từ màn hình đăng nhập, hãy chọn nút Trợ năng ở góc dưới bên phải của màn hình đăng nhập rồi chọn Bàn phím Trên màn hình.


Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Ảo

Khi OSK đang mở, hãy chọn phím Tùy chọn rồi chọn tùy chọn bạn muốn:

Sử dụng âm thanhbấm : Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn nghe âm thanh khi nhấn phím.

Hiển thị phím để di chuyển xung quanh mànhình dễ dàng hơn : Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn các phím sáng lên khi nhập.

Bật bàn phím số: Sử dụng tùy chọn này để bung rộng OSK để hiển thị bàn phím số.

Bấm vào phím: Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn bấm hoặc nhấn vào các phím trên màn hình để nhập văn bản.

Di chuột qua các phím: Sử dụng chế độ này nếu bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ tới một phím. Các ký tự bạn trỏ đến được nhập vào tự động khi bạn trỏ đến chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Quét qua các phím: Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn OSK liên tục quét bàn phím. Chế độ quét tô sáng vùng nơi bạn có thể gõ ký tự bàn phím bằng cách nhấn lối tắt bàn phím, sử dụng thiết bị chuyển phương thức nhập hoặc sử dụng thiết bị mô phỏng bấm chuột.

Dùng Dự đoán Văn bản: Dùng tùy chọn này nếu bạn muốn OSK gợi ý các từ cho bạn khi nhập để bạn không cần nhập từng từ đầy đủ.


Lưu ý: 

Dự đoán Từ có sẵn trong tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Nếu bạn muốn sử dụng một trong các ngôn ngữ này nhưng nó chưa được cài đặt, hãy cài đặt các tệp ngôn ngữ cho ngôn ngữ đó.

Nếu bạn sử dụng chế độ di chuột hoặc chế độ quét và vô tình thu nhỏ OSK, bạn có thể khôi phục bằng cách trỏ tới OSK trong thanh tác vụ (đối với chế độ di chuột) hoặc nhấn phím quét (đối với chế độ quét).

Nếu bạn thu nhỏ OSK và chuyển sang chế độ máy tính bảng, sử dụng nút Chế độ xem tác vụ để quay lại OSK.


Có một số loại bàn phím khác nhau cho PC. Thông dụng nhất là loại bàn phím thực rời mà bạn kết nối với PC. Tuy nhiên, Windows có công cụ Trợ Năng được tích hợp sẵn gọi là Bàn phím Ảo (OSK) có thể được sử dụng thay cho bàn phím thực.

Bạn không cần bàn phím cảm ứng để sử dụng OSK. Bàn phím này sẽ hiển thị bàn phím trực quan với tất cả các phím tiêu chuẩn để bạn có thể chọn các phím bằng chuột hoặc thiết bị trỏ khác, hay bạn có thể sử dụng phím đơn thực hoặc tổ hợp phím để duyệt qua các phím trên màn hình.


Lưu ý: PC có màn hình cảm ứng cũng có bàn phím cảm ứng. Bàn phím cảm ứng sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào hộp văn bản khi PC của bạn ở chế độ máy tính bảng.


Để mở Bàn phím Ảo

Đi tới Bắt đầu , sau đó chọn Cài đặt > Trợ năng > Bàn phím , rồi bật nút bật tắt trong Sử dụng Bàn phím Trên màn hình. Bàn phím có thể được sử dụng để di chuyển quanh màn hình và nhập văn bản sẽ xuất hiện trên màn hình. Bàn phím sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn đóng lại.


Lưu ý: Để mở OSK từ màn hình đăng nhập, hãy chọn nút Trợ Năng  ở góc dưới bên phải của màn hình đăng nhập rồi chọn Bàn phím Ảo.


Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Ảo

Khi OSK đang mở, hãy chọn phím Tùy chọn rồi chọn tùy chọn bạn muốn:

Sử dụng âm thanh bấm chuột. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn lắng nghe âm thanh khi bạn nhấn một phím.

Hiện các phím để di chuyển xung quanh màn hình dễ dàng hơn. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn phím sáng lên khi gõ.

Bật bàn phím số. Sử dụng tùy chọn này để mở rộng OSK để hiển thị bàn phím số.

Bấm vào phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn thích bấm hoặc chạm các phím trên màn hình để nhập văn bản.

Di lên các phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ đến một phím. Các ký tự bạn trỏ đến được nhập vào tự động khi bạn trỏ đến chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Quét qua phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn OSK liên tục quét bàn phím. Chế độ quét tô sáng vùng nơi bạn có thể gõ ký tự bàn phím bằng cách nhấn lối tắt bàn phím, sử dụng thiết bị chuyển phương thức nhập hoặc sử dụng thiết bị mô phỏng bấm chuột.

Sử dụng Văn bản Dự đoán. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn OSK đề xuất từ cho bạn khi bạn gõ nên bạn không cần phải gõ một từ hoàn chỉnh.


Lưu ý: 

Dự đoán Từ có sẵn trong tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Nếu bạn muốn sử dụng một trong các ngôn ngữ này nhưng nó chưa được cài đặt, hãy cài đặt các tệp ngôn ngữ cho ngôn ngữ đó.

Xem thêm: Ngày Truyền Thống Lực Lượng An Ninh Nhân Dân Được Xác Định Là Ngày Tháng Năm Nào

Nếu bạn sử dụng chế độ di chuột hoặc chế độ quét và vô tình thu nhỏ OSK, bạn có thể khôi phục bằng cách trỏ tới OSK trong thanh tác vụ (đối với chế độ di chuột) hoặc nhấn phím quét (đối với chế độ quét).

Nếu bạn thu nhỏ OSK và chuyển sang chế độ máy tính bảng, sử dụng nút Chế độ xem tác vụ để quay lại OSK.Có vài loại bàn phím khác nhau. Thông dụng nhất là bàn phím vật lý rời mà bạn kết nối với PC.

Windows còn có Bàn phím Trên Màn hình (OSK), một công cụ Trợ năng. Sử dụng OSK thay cho bàn phím vật lý để điều hướng trên PC của bạn và nhập văn bản. Bạn không cần bàn phím cảm ứng để sử dụng OSK. OSK hiển thị bàn phím ảo với tất cả các phím tiêu chuẩn. Chọn các phím bằng chuột hoặc thiết bị trỏ khác hoặc sử dụng phím đơn vật lý hoặc nhóm phím để duyệt qua các phím trên màn hình.


Lưu ý: PC có màn hình cảm ứng cũng có bàn phím cảm ứng. Khi bạn sử dụng PC chạy Windows có màn hình cảm ứng, hãy nhấn vào trường văn bản hoặc vùng khác nơi bạn có thể nhập và bàn phím cảm ứng sẽ xuất hiện. Để biết thêm thông tin về bàn phím cảm ứng, hãy xem Cách sử dụng bàn phím cảm ứng.


Để mở Bàn phím Ảo

Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi nhấn Tìm kiếm.(Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc dưới bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Tìm kiếm.)

Nhập Bàn phím Trên Màn hình vào hộp tìm kiếm và sau đó chạm hoặc bấm Bàn phím Trên Màn hình.Bàn phím sẽ xuất hiện trên màn hình có thể được sử dụng để di chuyển xung quanh PC và nhập văn bản. Bàn phím sẽ ở trên màn hình cho đến khi bạn đóng lại. 


Lưu ý: Để mở OSK từ màn hình đăng nhập, hãy gõ nhẹ hoặc bấm nút

*
Trợ năng ở góc dưới bên trái của màn hình đăng nhập rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bàn phím Trên Màn hình.


Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Ảo

Khi OSK đang mở, chạm hoặc bấm phím Tùy chọn OSK, chọn tùy chọn bạn muốn:

Sử dụng âm thanh bấm chuột. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn lắng nghe âm thanh khi bạn nhấn một phím.

Hiện các phím để di chuyển xung quanh màn hình dễ dàng hơn. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn phím sáng lên khi gõ.

Bật bàn phím số. Sử dụng tùy chọn này để mở rộng OSK để hiển thị bàn phím số.

Bấm vào phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn thích bấm hoặc chạm các phím trên màn hình để nhập văn bản.

Di lên các phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ đến một phím. Các ký tự bạn trỏ đến được nhập vào tự động khi bạn trỏ đến chúng trong một khoảng thời gian nhất định.

Quét qua phím. Sử dụng chế độ này nếu bạn muốn OSK liên tục quét bàn phím. Chế độ quét tô sáng vùng nơi bạn có thể gõ ký tự bàn phím bằng cách nhấn lối tắt bàn phím, sử dụng thiết bị chuyển phương thức nhập hoặc sử dụng thiết bị mô phỏng bấm chuột.

Sử dụng Văn bản Dự đoán. Sử dụng tùy chọn này nếu bạn muốn OSK đề xuất từ cho bạn khi bạn gõ nên bạn không cần phải gõ một từ hoàn chỉnh.


Lưu ý: 

Dự đoán Từ có sẵn trong tiếng Anh, Pháp, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Nếu bạn muốn sử dụng một trong các ngôn ngữ này nhưng nó chưa được cài đặt, hãy cài đặt các tệp ngôn ngữ cho ngôn ngữ đó.

Nếu bạn sử dụng chế độ di chuột hoặc chế độ quét và vô tình thu nhỏ OSK, bạn có thể khôi phục bằng cách trỏ tới OSK trong thanh tác vụ (đối với chế độ di chuột) hoặc nhấn phím quét (đối với chế độ quét).

Nếu bạn thu nhỏ OSK và chuyển sang Màn hình bắt đầu hoặc một ứng dụng toàn màn hình, bạn sẽ không thể sử dụng OSK. Trước tiên, hãy mở OSK rồi chuyển tới Màn hình bắt đầu hoặc ứng dụng.


Thay vì dựa vào bàn phím thực để gõ và nhập dữ liệu, bạn có thể sử dụng Bàn phím Trên Màn hình. Bàn phím Trên Màn hình hiển thị một bàn phím ảo với tất cả các phím chuẩn. Bạn có thể chọn phím bằng cách sử dụng chuột hoặc thiết bị trỏ khác. Bạn cũng có thể sử dụng phím đơn hoặc tổ hợp phím để duyệt qua các phím trên màn hình.

Xem video này để tìm hiểu cách nhập mà không cần sử dụng bàn phím (1:21)Để nhập mà không cần sử dụng bàn phím

Mở Bàn phím Trên màn hình bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, bấm vào Tất cả Chương trình,bấm vào Phụ kiện,bấm vào Trợ năng ,rồi bấm vào Bàn phím Trên Màn hình.


Để thay đổi cách nhập thông tin vào Bàn phím Ảo

Mở Bàn phím Trên màn hình bằng cách bấm vào nút Bắt đầu, bấm vào Tất cả Chương trình,bấm vào Phụ kiện,bấm vào Trợ năng ,rồi bấm vào Bàn phím Trên Màn hình.

Bấm Tùy chọn, rồi trong Cách sử dụng Bàn phím Ảo, chọn chế độ mà bạn muốn:

Nhập chế độ

Mô tả

Bấm vào phím

Ở chế độ bấm, bạn bấm vào các phím trên màn hình để nhập văn bản.

Di chuột qua các phím

Ở chế độ di chuột, bạn sử dụng chuột hoặc cần điều khiển để trỏ tới một phím trong khoảng thời gian định sẵn và ký tự đã chọn được nhập tự động.

Quét qua phím.

Ở chế độ quét, Bàn phím trên Màn hình tiếp tục quét bàn phím và tô sáng các vùng nơi bạn có thể nhập các ký tự bàn phím bằng cách nhấn vào phím tắt, sử dụng một thiết bị chuyển phương thực nhập hoặc sử dụng một thiết bị mô phỏng cú bấm chuột.


Lưu ý: 

Nếu bạn sử dụng chế độ di chuột hoặc chế độ quét và vô tình thu nhỏ Bàn phím Trên Màn hình, bạn có thể khôi phục bằng cách trỏ đến bàn phím trong thanh tác vụ (đối với chế độ di chuột) hoặc nhấn phím quét (đối với chế độ quét).

Nếu bạn đang sử dụng bấm chuột để chọn một phím trong chế độ Quét qua các phím, con trỏ chuột phải nằm trên Bàn phím Trên Màn hình.

Bố cục bàn phím thay đổi trên Bàn phím Trên Màn hình tùy thuộc vào ngôn ngữ được hiển thị trong chương trình hiện hoạt.