Hàm tính tháng trong excel

      324
Excel đến tlpd.vn 365 Excel đến tlpd.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 SharePoint Foundation 2010 Excel 2010 SharePoint vps 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Windows SharePoint Services 3.0 coi thêm...Ít hơn

Cảnh báo: Excel cung cấp hàm DATEDIF để cung cấp sổ thao tác làm việc trước trên đây từ Lotus 1-2-3. Hàm DATEDIF có thể tính toán các hiệu quả không đúng trong một vài kịch bạn dạng nhất định. Vui lòng xem mục sự ráng đã biết của bài viết này để biết thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Hàm tính tháng trong excel


Cú pháp

DATEDIF(start_date,end_date,unit)

Đối số

Mô tả

start_date

Bắt buộc

end_date

Bắt buộc

Ngày đại diện thay mặt cho ngày ở đầu cuối hoặc ngày kết thúc khoảng thời gian.

Unit

Loại thông tin mà bạn có nhu cầu trả về, vào đó:

Unit

Trả về

"Y"

Số năm hoàn tất trong tầm thời gian.

"M"

Số mon hoàn tất trong khoảng thời gian.

"D"

Số ngày trong tầm thời gian.

"MD"

Sự biệt lập giữa những ngày vào start_date cùng end_date. Đã bỏ lỡ tháng với năm của ngày.

Xem thêm: Sửa Lỗi Không Hiện Tên Danh Bạ Iphone /Ipad, Sửa Lỗi Tên Trong Danh Bạ Không Hiển Thị Trên Ios


Quan trọng: Chúng tôi khuyên răn bạn không nên sử dụng tham đối "MD", vì có những số lượng giới hạn đã biết kèm theo theo. Hãy coi mục các sự cầm đã biết bên dưới đây.


"YM"

Sự khác hoàn toàn giữa những tháng vào start_date với end_date. Đã làm lơ ngày và năm của ngày

"Yd"

Sự khác hoàn toàn giữa các ngày trong start_date và end_date. Đã bỏ qua năm của ngày.

Chú thích

Ngày mon được lưu trữ ở dạng số sê-ri liên tục để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng 1 năm 1900.

Hàm DATEDIF cực kỳ hữu ích trong những công thức khi bạn cần đo lường và thống kê độ tuổi.

Ví dụ

Ngày_bắt_đầu

Ngày_kết_thúc

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"Y")

Hai năm hoàn vớ trong khoảng thời gian (2)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"D")

440 ngày giữa 1 mon 6 năm 2001 và 15 tháng 8 năm 2002 (440)

=DATEDIF(Start_date,End_date,"YD")

75 ngày giữa 1 tháng 6 và 15 tháng 8, bỏ qua các năm của ngày (75)

Các vấn đề đã biết

Tham đối "MD" hoàn toàn có thể cho hiệu quả là số âm, số ko hoặc hiệu quả không chính xác. Nếu như bạn đang search cách đo lường các ngày còn lại sau mon tròn cuối cùng, đây là một phương án thay thế:

*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?

Bạn luôn rất có thể hỏi một chuyên gia trong xã hội Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.