Hàm ngày hôm nay trong excel

Excel cho tlpd.vn 365Excel mang đến tlpd.vn 365 dành riêng cho vật dụng MacExcel đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu thị cú pháp cách làm với giải pháp dùng hàm Todayvào tlpd.vn Excel.

You watching: Hàm ngày hôm nay trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trmong lúc hàm được nhập vào, Excel sẽ nạm đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu quý khách hàng muốn xem số sê-ri, quý khách phải nạm đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích Lúc quý khách hàng cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ Lúc nào người mua hàng mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích lúc tính toán các khoảng thời gian. Ví dụ, nếu người dùng biết một người sinh vào năm 1963, người tiêu dùng có thể dùng công thức sau đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinc nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY ko cập nhật ngàgiống như mong muốn, có thể quý khách cần thế đổi thiết để để điều khiển lúc nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi vào thể loại Công thức mặt dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không có đối số.


Lưu ý: Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tục nhằm thực hiện trong tính toán. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.

See more: Dàn Ý Thuyết Minh Về Cây Thông Đà Lạt, Thuyết Minh Cây Cao Su (8 Mẫu)


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây cùng ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel bắt đầu. Để cách làm hiển thị tác dụng, hãy lựa chọn chúng, dìm F2 cùng sau đó nhận Enter. Nếu nên, chúng ta cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem tất cả tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày bây giờ.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong những năm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

See more: Bộ Ký Hiệu Bản Đồ Địa Hình Quốc Gia Tỉ Lệ 1:2, Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường

12


*

Gói đăng ký góp tận dụng buổi tối đa thời hạn của bạn
Trải Nghiệm một tháng miễn phí
*
*
*

Quý Khách phải thêm trợ giúp?


Phát triển tài năng Office của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Ssinh hoạt hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tsay đắm gia Người sử dụng nội cỗ Office

tin tức này có có lợi không?


CóKhông
Thật tuyệt! Quý khách hàng tất cả còn đánh giá như thế nào khác không? quý khách càng mang lại chúng tôi biết nhiều, công ty chúng tôi càng có thể giúp sức cho bạn.Chúng tôi rất có thể cải thiện bằng cách nào? Quý Khách càng mang đến chúng tôi biết các, Cửa Hàng chúng tôi càng rất có thể trợ giúp cho chính mình.
GửiKhông, cảm ơn
×
Nội dung mới
tlpd.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © tlpd.vn 2021

Chuyên mục: Blog