Các dạng bài thi violympic toán lớp 2 năm 2018

      195
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚPhường 6 VÒNG 2 Đề thi số 1:Câu 1:(18)(19) (21 ) (20 )Câu 2: (1)(7)(5)(3)Câu 3:(8) (6) (10)(4)1Câu 4:(7)(9)(10)(8)Câu 5:Câu 6: Câu 6: (50) (17) ( 16) ( ... ( 16) ( 45)Câu 7:(30) 40 ( 60 )( 20 ) 2 Câu 8: (2) ( 3 )( 4 ) (5)Bài thi số 2: Vượt chương thơm hổ ngươi vậtCâu 1:Câu 2: Câu 3:Câu 4:Câu 5:3Câu 6: Câu 7:Câu 8:Câu 9:Bài thi số 3: Điền tác dụng thích hợp ... chục to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 2.

Bạn đang xem: Các dạng bài thi violympic toán lớp 2 năm 2018

Số phần tử của tập Q là Câu 12: Cho nhì tập hòa hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 với B là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái lẻ, lớn hơn 2. call C là một tập vừa lòng bé nào đó...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚPhường. 10 VÒNG 2 Bài thi số 1: Bài thi số 2: Câu 1:1Câu 2: Câu 3: 2 Câu 4:Câu 5:3Câu 6:Câu 7:Câu 8:4Câu 9:Câu 10: Câu 11:5 ...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 - VÒNG 9 Bài thi tiên phong hàng đầu : Sắp xếp theo lắp thêm trường đoản cú tăng ngày một nhiều Bài thi tiên phong hàng đầu : Đỉnh núi trí tuệ Câu hỏi 1: 11018 19 144132717 5 1216 9 6203 15 811 ... 15, 57 = 182 ,53 Câu hỏi 13: 1 25% của160 = 160 x 1 25% = 200Câu hỏi 14: 62 ,5% của một số bởi 51 ,6 25 thì số đó là . 51 ,6 25 : 62 ,5 x 100 = 82,6 hoặc: 51 ,6 25 : 62 ,5% = 82,6 Câu hỏi 15: 25% ... 25% của 1= Câu hỏi 9: 1 25% của160 = Câu hỏi 10: 62 ,5% của một vài bằng 51 ,6 25 thì số chính là .Câu hỏi 11: 26,8 + 13,2 : 0, 25 = 26,8 + 52 ,8 = 79, 6Câu hỏi 12: 198 ,1 34,6 ì 0, 45 = 198 ,1...

Xem thêm: How To Root Oppo A15S Cph2179 Without Pc & Via Magisk & Without Pc


*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚPhường 5 VÒNG 3 Bài thi tiên phong hàng đầu : Đi tra cứu kho tàng Câu 1:= 188Câu 2:Bài giải: Xét mẫu mã số: - Mẫu số đầu dãy: 6 x 2 = 12 Mẫu số cuối hàng : 99 : 6 = 16 ( dư 3) ... hạng thỏa mãn nhu cầu : (96 – 12) : 6 + 1 = 15 Đáp số: 15 Câu 3: Bài giải: Số lẻ lắp thêm 3 là : 9 75 : 5 = 1 95 Số nhỏ tuyệt nhất của 5 số đó : 1 95 – 1-1 = 1 93 Câu 4:Bài giải: Nếu thừa số thứ nhất sụt giảm 1 đối kháng ... lời: 25 tín đồ vào một ngày đào được m.Tóm tắt: 10 bạn : 36 m mương 25 bạn : …. m mương 25 fan gấp 10 tín đồ số lần là: 25: 10 = 5/ 2 ( lần) 25 bạn đào được số m mương là: 36 x 5/ 2 =...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚPhường 6 - VÒNG 4 Bài thi số 1:Câu 1 : Kết trái của phxay tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho ba điểm A, B, C thuộc ở bên trên một con đường ... còn viết được dưới dạng ra sao : ……….Câu 5 : Kết quả của phnghiền tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của hai số tự nhiên và thoải mái vẫn thay đổi thế nào nếu thêm chữ số 0 vào bên ... , biết: . Kết trái là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: Chia 1 26 mang đến một số ta được số dư là 25. Số phân tách là Câu 5: Tìm , biết: . Kết quả là Câu 6: Tìm , biết: . Kết quả là Câu 7: Tìm ,...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 Bài thi hàng đầu : Khỉ bé thông tháiCâu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... hỏi 13: Câu hỏi 14: Bài thi số 2 : Vượt vật cản vậtCâu hỏi 1: 0 Câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: Bài giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cmCâu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 Câu hỏi 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệCâu hỏi 1: 9 Câu hỏi 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; Câu hỏi 4: 3 Câu hỏi 5: 84 Câu hỏi 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 9 Bài thi hàng đầu : Hoàn thành phxay tính đúngCâu hỏi 1 : Câu hỏi 2 : Câu hỏi 3 : Câu hỏi 4 : Câu hỏi 5 : Câu ... = a. 1Câu hỏi 3 : = c/ 120Câu hỏi 4 : b/ 99 h/sCâu hỏi 5 : = c/ 124 dư 3 Câu hỏi 6 : = a/ 6Câu hỏi 7 : =d/ 39 8Câu hỏi 8 : = c/ 38 tuổiCâu hỏi 9 : = d/ 63 ... Câu hỏi 9: Câu hỏi 10 : Câu hỏi 1 1: Bài thi số 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ Câu 1: Tính: Câu 2: Tính: Câu 3: Tính: Câu 4: Tính: Câu 5: Có 54 mẫu ly, phân tách các vào 9 vỏ hộp. Hỏi...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 VÒNG 3 Bài thi tiên phong hàng đầu : Tìm cặp bởi nhau1hđôi mươi 5 4,460 5
4 2,772 5
6 1,288 2
4 2,186 5
4 3,144 16
3 3,501 9


Hỗ trợ người tiêu dùng Giúp đỡ Giới thiệu