Ghép khung ảnh thờ troll

      437
Ghép khía cạnh troll anh em không cần phải biết Photoshop. Nói qua hiệu ứng Intro Happy New Year 2019 bằng After Effects.