Download phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học

      233

Phần mượt cai quản đề tài phân tích kỹ thuật, Quản lý lý kế hoạch kỹ thuật, lời khuyên nhiệm vụ KHCN, Quản lý tiền độ đề bài KHCN, những Đề tài đã ngừng, Quản lý Chuyên Viên, hội đồng, công trình xây dựng công nghệ vẫn chào làng,...

Bạn đang xem: Download phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học


*

Các đội tác dụng chính:

Stt

Chức năng

Mô tả

1.

Quản lý lý lịch khoa học nhân sự, siêng gia

· Quản lý danh sách bên khoa học

· Thêm, sửa, xóa lý lịch khoa học công ty khoa học

. Thống kê chuyển động KHcông nhân nhân sự

· Chọn nhà công nghệ làm siêng gia

· Hiển thị danh sách chăm gia

· Thêm, sửa, xóa ban bố chăm gia

· Xuất dữ liệu danh sách bên khoa học

· Đính kèm tư liệu liên quan

2.

Quản lý lời khuyên KHCN

· Quản lý list đề xuất

· Lọc báo cáo danh sách đề xuất

· Xuất dữ liệu list đề xuất

· Xem, sửa, xóa báo cáo đề xuất theo khá nhiều cấp

· Chọn hội đồng tiến công giá

· Gửi ttiết minh lời khuyên phân tích khoa học

· Tự hễ hiển thị và chuyển trạng thái đề xuất

· Đính kèm tư liệu liên quan

3.

Quản lý đề bài KHCN

· Quản lý danh sách đề tài khoa học

· Lọc đọc tin danh sách đề tài khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài

· Xem lên tiếng chi tiết đề tài

. Thông tin hội đồng xét chọn, tuyển chọn chọn đề tài

. tin tức hội đồng thẩm định văn bản, gớm phí

. Thông tin cam kết thích hợp đồng tiến hành đề tài

· Nghiệm thu cấp cho cơ sở/sơ bộ

· Nghiệm thu bao gồm thức/cung cấp bộ

· Hiện thị với gửi tinh thần đề tài

· Đính kèm tài liệu liên quan

4.

Quản lý hội đồng

· Quản lý list hội đồng

· Thêm, sửa, xóa công bố hội đồng

· Lọc list hội đồng

· Xuất dữ liệu list hội đồng

· Chọn đề xuất/đề tài cho hội đồng tiến công giá

. Xuất các mẫu biểu tương quan cho hội đồng: Giấy mời, Quyết định Thành lập, Biên ban họp, Phiếu nhận xét.

· Đính kèm tư liệu liên quan

5.

Thống kê, báo cáo

· Thống kê theo trạng thái

· Thống kê theo 1-1 vị

· Thống kê theo lĩnh vực

· Thống kê theo cấp cai quản lý

· Xuất dữ liệu thống kê

· Xuất mẫu biểu sẵn các vnạp năng lượng phiên bản tương quan đề tài

6.

Xem thêm: Focus On College And Career Success, Buy Newest Windows 7 Pro Key Vn Zoom

Bài báo kỹ thuật sẽ công bố

· Quản lý list bài báo khoa học

· Thêm, sửa, xóa ban bố bài bác báo khoa học

· Lọc báo cáo list bài báo khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách bài báo khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

7.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Quản lý list Hợp đồng bàn giao công nghệ

· Thêm, sửa, xóa đọc tin Hợp đồng chuyển nhượng bàn giao công nghệ

· Lọc thông tin danh sách Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Xuất tài liệu list Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Đính kèm tài liệu liên quan

8.

Sản phẩm mua trí tuệ

· Quản lý danh sách Sản phẩm thiết lập trí tuệ

· Thêm, sửa, xóa ban bố Sản phđộ ẩm sở hữu trí tuệ

· Lọc lên tiếng danh sách Sản phđộ ẩm mua trí tuệ

· Xuất tài liệu list Sản phẩm download trí tuệ

· Đính kèm tài liệu liên quan

9.

Giáo trình – Học liệu năng lượng điện tử - Tập bài giảng

· Quản lý danh sách Giáo trình

· Thêm, sửa, xóa báo cáo Giáo trình

. tin tức hội đồng nhận xét Giáo trình

· Quản lý list Học liệu năng lượng điện tử

· Thêm, sửa, xóa biết tin Học liệu năng lượng điện tử

. Thông tin hội đồng thẩm định và đánh giá văn bản kỹ thuật

. tin tức hội đồng nghiệm thuHọc liệu điện tử

· Quản lý list Tập bài xích giảng

· Thêm, sửa, xóa lên tiếng Tập bài xích giảng

. Thông tin hội đồng review Tập bài bác giảng

· Lọc báo cáo danh sách

· Xuất tài liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

10.

Quản lý Vnạp năng lượng bạn dạng – Tài liệu

· Quản lý danh sách Vnạp năng lượng bản - Tài liệu

· Thêm, sửa, xóa ban bố Văn uống bạn dạng - Tài liệu

· Xuất tài liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

11.

Quản lý đơn vị chức năng, phòng ban

· Quản lý danh sách chống ban

· Thêm, sửa, xóa cơ quan theo không ít cấp

· Hiển thị danh sách nhân sự vào chống ban

12.

Trang cá nhân

· Xem chi tiết lý kế hoạch khoa học phiên bản thân

· Gửi khuyến nghị trọng trách KHCN

· Quản lý ban bố chủ đề dự án KHCN của phiên bản thân

. Xem các thông báo lời khuyên, đề bài, nội dung bài viết đã có xuất phiên bản của đơn vị

13.

Quản trị hệ thống

· Quản lý danh sách thông tin tài khoản tín đồ dùng

· Thêm, sửa, xóa list người dùng

· Lọc list bạn dùng

· Thiết lập lại password fan dùng

· Phân quyền tùy theo tác dụng, vị trí