Đọc truyện tranh thần điêu đại hiệp

      157

Nội dung

Sau khi đơn vị bắc tống tiêu vong thì quân klặng sở hữu phía bắc tàu khựa, dân phương thơm bắc đề xuất lưu lại tán lầm than.Thời lý tông đơn vị phái mạnh tống, quách tĩnh với vk nhỏ vô tình chạm mặt gỡ dương vượt là con trai nghĩa đệ dương khang. dịp đó dương qua đã 12 tuổi, bố mẹ phần lớn mất đề nghị mồ côi biệt lập. quách tĩnh nhận nuôi dương vượt, mang về hòn đảo đào hoa nhằm học võ với vợ là hoàng dung. nhưng mà hoàng dung từng bao gồm mắc mưu cùng với dương khang yêu cầu không thật lòng chỉ dạy dương thừa. Dương Quá mẫn cảm nên học lãnh đạm. thấy vậy, quách tĩnh đành cần đưa dương thừa lên núi tầm thường phái mạnh tầm sư học tập đạo, hi vọng dương thừa đã tu trung khu dưỡng tính, sau đây biến chuyển một thiết yếu nhân quân tử.


Bạn đang xem: Đọc truyện tranh thần điêu đại hiệp

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Cách Đăng Ký 200 Tin Nhắn Của Viettel Theo Ngày Giá Rẻ Chỉ Từ 2K, Nhiều Ưu Đãi

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*