Để tạo một tập tin sử dụng lệnh

      211

Có nhiều trình soạn thảo văn bản như (vim, nano, vi) và nhiều lệnh như (cat, echo, printf, touch) để chế tác một tệp trong hệ điều hành và quản lý Linux thông qua dòng lệnh. Trong bài viết này, mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra một tệp tin bằng dòng lệnh bên trên Linux.

Bạn đang xem: Để tạo một tập tin sử dụng lệnh

Tạo tệp tin bởi dòng lệnh trên Linux

1. Sinh sản một tập tin bởi lệnh touch

Lệnh này touch sẽ chế tạo ra một tệp tin trống vào thư mục hiện nay tại của khách hàng như ví dụ dưới đây.

# sudo cảm ứng touch.txt# sudo touch touch.docxĐể xem một số loại tập tin thực hiện lệnh dưới đây.

ls -l

*

2. Chế tạo ra một tập tin với lệnh cat

Lệnh cat sẽ sản xuất một tệp tin trong thư mục lúc này của bạn.

# cat > cat.txtThêm văn bạn dạng dưới đây.

This file has been created with mèo commandĐể lưu giữ tệp, nhấn Ctrl + d. Để mở tệp với xem câu chữ của tệp, chúng ta sử dụng lệnh cat.

# cát cat.txt

*

3. Tạo nên một tập tin cùng với lệnh echo

Lệnh echo sẽ tạo nên tệp tin vào thư mục hiện tại của khách hàng và bạn sẽ cần thêm nội dung tệp tin trong cái lệnh.

echo "This file has been created with echo command" > echo.txtĐể mở tệp, chúng ta sử dụng lệnh cat.

Xem thêm: Quả Phật Thủ Ăn Như Thế Nào, Hã¬Nh Áº£Nh Vã  Cã¡Ch Sá»­ DụNg

# cat echo.txt

*

4. Tạo thành một tệp bằng lệnh printf

Lệnh printf này sẽ tạo nên tệp tin trong thư mục hiện tại của doanh nghiệp và cũng giống echo bạn buộc phải thêm văn bản tệp tin trong lệnh.

printf "This file has been created with printf command" > printf.txt

5. Tạo một tệp cùng với trình soạn thảo văn phiên bản nano

Để chế tạo ra một tệp bởi trình soạn thảo văn bạn dạng nano, thứ nhất hãy thiết đặt nó, sau lệnh gõ bên dưới và trình biên soạn thảo văn bạn dạng sẽ được mở để thêm văn bản.

# nano nano.txtĐể lưu nhiều loại tệp Ctrl + x và nhập y.


6. Sinh sản một tập tin cùng với trình biên soạn thảo văn bản vi

Để chế tác tệp bằng trình soạn thảo văn bản vi, hãy gõ lệnh dưới và trình biên soạn thảo văn bản sẽ mở tệp, nhưng chúng ta không thể thêm bất kỳ văn bạn dạng nào trước khi biến đổi sang cơ chế chèn bằng phương pháp nhập cam kết tự i.

# vi vi.txtĐể lưu tệp và thoát, nhấn Esc sau đó gõ :wq.

7. Chế tạo một tập tin cùng với trình biên soạn thảo văn phiên bản vim

Để chế tác tệp bởi trình soạn thảo văn bản vim, hãy gõ lệnh dưới và trình biên soạn thảo văn bản sẽ mở tệp, nhưng chúng ta không thể thêm bất kỳ văn bạn dạng nào trước khi chuyển đổi sang chế độ chèn bằng cách nhập cam kết tự i.

# vim vim.txtĐể lưu giữ tệp với thoát, nhấn Esc sau kia gõ :wq.

Như vậy họ vừa kiếm tìm hiểu hoàn thành cách sản xuất tên tin bên trên Linux thông qua dòng lệnh. Chúc bạn thành công.