Danh mục các loài thực vật ở việt nam

      126
... 4 Hm M,Or 122 6 Acorus gramineus Soland. Thạch xương bồ 4 .2 Hm M,Or 2.

Bạn đang xem: Danh mục các loài thực vật ở việt nam

Asphodelaceae Họ Lô hội 122 7 Chlorophytum malayense Ridl. Lục thảo lan 2 Hp 3. Araceae Họ Ráy 122 8 Aglaonema ... Gagnep. Đa cuống mảnh 4 .2 Mi 820 Ficus chapaensis Gagnep. Sung sa pa 4 .2 Na a 821 Ficus chartacea Wall. ex King Sung giấy 4 Mi 822 Ficus costata Ait. Sung sóng 4 .2 Me b 823 Ficus depressa ... vào các tỉnh phía Nam) . TT Tên khoa học Tên Việt Nam Yếu tố địa lý Dạng sống GTSD Ghi chú 27 0 Alyxia marginata Pitard Ngôn bìa 6 Lp 27 1 Alyxia racemosa Pitard Ngôn nhánh 6 Lp 27 2...
*

Báo cáo nghiên cứu khoa học " DANH LỤC CÁC LOÀI CHIM Ở VIỆT NAM (Tiếp theo) (Latinh - Việt - Pháp - Anh - Hán) " ppsx


... Beijing, China, 20 00. TOÙM TẮT Danh lục này là một bảng đối chiếu Latinh - Việt - Pháp - Anh - Hán tên các loài chim đã được cập nhật tại Việt Nam với tổng cộng 847 loài thuộc 84 họ, 22 bộ, được ... hầu nha tước) 120 Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (74). 20 09 DANH LỤC CÁC LOÀI CHIM Ở VIỆT NAM (Tiếp theo)(Latinh - Việt - Pháp - Anh - Hán) Trần Văn Chánh*LTS: Danh lục này là một ... KHẢO1. Võ Quý, Sinh học của những loài chim thường gặp ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 1971. 2. Võ Quý, Chim Việt Nam - hình thái và phân loại, Tập I, II, Nxb Khoa học và Kỹ thuật,...
*

Báo cáo nghiên cứu khoa học " DANH LỤC CÁC LOÀI CHIM Ở VIỆT NAM (Tiếp theo) (Latinh - Việt - Pháp - Anh - Hán) " pptx


*

Nghiên cứu xây dựng danh lục các loài thực vật thuộc lớp loa kèn (Liliopsida) có tác dụng chữa bệnh phong thấp, tê thấp, thấp khớp tại trạm đa dạng sinh học Mê Linh


*

Nghiên cứu tác dụng của Flavonoid tách chiết từ các loài thực vật Việt Nam lên một số chỉ số sinh học ở người và động vật


*

danh sách các loài thực vật bậc thấp đã được ghi nhận trên địa bàn Thành phố Hà Nội cùng với những chỉ dẫn về sinh thái và ý nghĩa thực tế của các loài


... Các loài thực vật kỳ lạ của Việt Nam Gửi bởi: namledinh Ngày 26 -4 -20 07 lúc 15 giờ 46 phút Gọi là “kì lạ” bởi vì chúng không bình thường (về hình dạng, cấu tạo, cách sinh sống ... những thực vật thông thường khác mà ta quen gặp hàng ngày. Trong thế giới thực vật không hiếm những sự kì lạ. Nhưng sau đây chỉ xin dẫn ra một số loài cây có đặc điểm kì lạ gặp ở nước ta.1. Các ... những năm gần đây, khiếncho loài cây này trở nên quý hiếm và có nguy cơ bị đe doạ tuyệt chủng. Nó được ghi vào danh sách các loài cây cần được bảo vệ trong “Sách Đỏ Việt Nam . ...

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc ký


... 0,99 92 0,8 2, 6 23 C20:1 y = (0 ,23 22  0, 023 9)x – (0,1 528  0,5855) 0,9985 0,9 2, 9 24 C18:3n-3 y = (0 ,20 17  0,0185)x – (0,0941  0,4550) 0,9988 0,8 2, 5 25 C21:0 y = (0 ,27 84 ... (0,5 429  1,3969) 0,9939 0,7 2, 4 26 C20 :2 y = (0,1954  0, 026 4)x – (0,1 625  0,6517) 0,9973 1 ,2 4,1 27 C 22: 0 y = (0 ,23 26  0, 028 3)x – (0,4390  1,3988) 0,9978 1,4 4,5 28 C20:3n-6 ... 0,5 1,8 20 C18:2n-6c y = (0 ,22 46  0, 024 8)x – (0,0773  0,6119) 0,99 82 1,0 3,4 21 C20:0 y = (0 ,24 28  0, 028 0)x – (0,4469  1,3800) 0,9980 1,9 6,1 22 C18:3n-6 y = (0 ,20 10  0,0150)x...

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Tìm hiểu mô típ người hóa thân thành các loại thực vật thuộc kiểu truyện người hoá vật trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam


... dương giao chiến… 2. 2 .2. Nhân vật hoá thân 39 2. 2 .2. 1. Số lượng nhân vật hoá thân 39 2. 2 .2. 2. Đối tượng hoá thân 40 2. 2.3. Hình thức hoá thân 42 2. 2.4. Số lần biến hoá 47 2.

Xem thêm: Cách Chép Dữ Liệu Vào Iphone, Copy File Vào Iphone Không Dùng Itunes

2.5. Nguyên nhân ... của các nhân vật 48 2. 2.5.1. Nhân vật hoá thân do bị kẻ xấu, kẻ ác hãm hại 48 2. 2.5 .2. Nhân vật hoá thân do bị hiểu lầm 50 2. 2.5.3. Nhân vật hoá thân do bị trừng phạt 50 2. 2.5.4. Nhân vật ... 51 2. 2.6. Vật hoá thân 52 2. 3. Ý nghĩa của mô típ 55 2. 3.1. Ý nghĩa văn hoá 56 2. 3.1.1. Giải thích nguồn gốc, đặc điểm các loài thực vật trong tự nhiên 56 2. 3.1 .2. Giải thích phong tục, tập...

BÁO CÁO KHOA HỌC: "TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM 18. TRÍCH YẾU CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE) THU ĐƯỢC Ở SƠN KIM VÀ SƠN HỒNG (HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH)." pptx


... ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM 18. TRÍCH YẾU CÁC LOÀI LAN (ORCHIDACEAE) THU ĐƯỢC Ở SƠN KIM VÀ SƠN HỒNG (HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH). Leonid V. Averyanov Viện thực vật học Cômarốp, ... thung lũng suối, 24 0-300 m. Có khi gặp nhiều. VU. P.K. Lộc et al. HAL 1 327 . Đặc hữu hẹp của tiểu vùng hệ thực vật Nam Trung Hoa-Bắc Việt Nam, thu hái nhiều bán làm cảnh. 20 . Dendrobium fimbriatum ... 126 7. Đặc hữu của tiểu vùng hệ thực vật Nam Trung Hoa-Bắc Việt Nam. 64. Pholidota guibertiae Finet- Sơn Kim: Rào àn. Bám trên cây gỗ trong rừng nguyên sinh và thứ sinh, đất granít, 20 0- 26 0...

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam bằng kỹ thuật sắc ký


nghiên cứu quan hệ sinh thái giữa các loài thực vật thân gỗ nhằm phục hồi rừng khộp theo mục tiêu đa dạng sinh học tại vườn quốc gia yok đôn tỉnh đăklak việt nam


Tài liệu TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM 17. ANODENDRON HOWII TSIANG (APOCYNACEAE TRÚC ĐÀO), LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT doc


... Hà Nội. 4. Phạm Hoàng Hộ. 19 92. Cây cỏ Việt Nam quyển 2, tập 2: 906, các hình 623 4 & 623 5. Montreal và 20 00. Cây cỏ Việt Nam in lần thứ hai, quyển 2: 720 - 721 , các hình 6885, 6886 và 6886b). ... Hải Nam (D.J. Middleton,1996). Phát hiện này của chúng tôi đã mở rộng khu phân bố của nó về phía tây nam một chút, nhưng nhìn chung vẫn là loài đặc hữu hẹp của tiểu vùng địa lý thực vật Nam ... Bot. Gard. Press. St. Louis. 2. Middleton, D.J., 1996. Revision of Anodendron. Blumea 41: 37-68. 3. Nguyễn Khanh Vân (chủ biên). 20 00. Các biểu đồ sinh khí hậu Việt Nam. Nxb Đại học quốc gia...