Chi phí trả trước ngắn hạn theo thông tư 200

*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Phương thơm pháp hạch toán ngân sách trả trước nđính hạn- Tài khoản 142

Chụ ý: Theo Thông bốn 133 và 200 thì vẫn xóa khỏi TK 142, những điều đó từ thời điểm năm 2017 (theo thông tư 133) đang ko còn TK 142 nữa mà lại sẽ hạch tân oán qua TK 242. Chi máu các bạn xem tại phía trên nhé:

Hạch toán thù ngân sách trả trước 242

1. Tài khoản 142: dùng làm phản ảnh các khoản ngân sách thực tiễn vẫn phát sinh, mà lại chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ tạo nên và bài toán kết đưa các khoản ngân sách này vào chi phí sản xuất sale của các kỳ kế tân oán sau vào 1 năm tài chính hoặc một chu kỳ sale.

You watching: Chi phí trả trước ngắn hạn theo thông tư 200

2. Kết cấu TK 142: Thuộc nhóm tài sản:

*

Có số dư đầu kỳ bên nợ; số phạt tăng mặt nợ, tạo nên sút mặt có; số dư thời điểm cuối kỳ bên nợ.

Bên nợ

Bên có

- Các khoản ngân sách trả trước ngắn hạn thực tiễn gây ra.

- Các khoản ngân sách trả trước ngắn hạn vẫn tính vào chi phí cấp dưỡng, kinh doanh vào kỳ.

See more: 10 Thiên Tài Có Những Phát Minh Vĩ Đại Nhất Của Nhân Loại (Phần 2)

3. Một số nhiệm vụ thường xuyên chạm mặt trong doanh nghiệp:

Tính thuế theo cách thức khấu trừ

Tính thuế theo cách thức trực tiếp

1. khi tạo ra các khoản ngân sách trả trước thời gian ngắn tất cả liên quan cho các kỳ kế toán trong 1 năm tài thiết yếu hoặc một chu kỳ luân hồi sale thông thường thì được phân bổ dần:

Nợ TK 142: Chi tiêu trả trước ngắn hạn.

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111,112,152,331,…: Tổng số chiphí cần trả.

Nợ TK 142: túi tiền trả trước thời gian ngắn.

See more: Hoàn Thiện Thể Chế Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xhcn, Thể Chế Kinh Tế Lã  Gã¬

Có 111,112,152,331,…: giá thành trả trước ngắn hạn.

2. Thuê TSCĐ là mướn hoạt động (văn uống phòng thao tác, nhà xưởng, siêu thị,…), Lúc doanh nghiệp lớn trả trước chi phí thuê đến nhiều kỳ kế toán thù vào 1 năm tài chính:

Nợ TK 142: Chi phí trả trước nthêm hạn

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 111,112,...:Tổng số chi phí trả trước

Nợ TK 142

Có TK 111,112,... /Tổng số tiền trả trước

3. Định kỳ tiến hành tính phân bổ chi phí trả trước thời gian ngắn vào ngân sách chế tạo, marketing, ghi: