Cách xóa cột trong excel

      156
Word cho tlpd.vn 365 Outlook đến tlpd.vn 365 Word 2021 Outlook 2021 Word 2019 Outlook 2019 Word năm 2016 Outlook năm 2016 Word 2013 Outlook 2013 Word 2010 Outlook 2010 Word 2007 Outlook 2007 Word Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Xóa ô, cột hoặc sản phẩm trong bảng Word bằng menu loài chuột phải.

Nếu bạn muốn xóa tổng thể bảng, xem mục Xóa bảng.

Bạn đang xem: Cách xóa cột trong excel


Bấm chuột cần vào ô, mặt hàng hoặc cột trong bảng bạn muốn xóa.

Trên Thanh dụng cụ Mini, bấm Xóa.

*

Chọn Xóa Ô, Xóa Cột hoặc Xóa Hàng.


Mẹo: Bạn hoàn toàn có thể xóa câu chữ của mặt hàng hoặc cột ngơi nghỉ bảng mà không xóa cấu tạo bảng. Để thực hiện thao tác này, chọn hàng hoặc cột, rồi thừa nhận phím Delete.

Xem thêm: Hàm Trích Lọc Trong Excel - Lọc Dữ Liệu Trong Một Dải Ô Hoặc Bảng


Bấm chuột yêu cầu vào ô, hàng hoặc cột trong bảng bạn có nhu cầu xóa.

Trên menu, nhấp chuột Xóa Ô.

Để xóa một ô, chọn Dịch chuyển ô lịch sự trái hoặc Dịch gửi ô lên.

Để xóa hàng, nhấp chuột Xóa toàn bộ hàng.

Để xóa cột, bấm chuột Xóa toàn bộ cột.


Mẹo: Bạn có thể xóa ngôn từ của mặt hàng hoặc cột mà lại không xóa cấu tạo bảng. Để thực hiện thao tác này, chọn hàng hoặc cột, rồi nhận phím Delete.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)