Cách phát 3g trên iphone

Nhỏng chúng ta đã biết, điện thoại xuất sắc như thế nào bây giờ cũng rất có thể sử dụng mạng 4G hoặc 3G nhằm phân phát wifi, iPhone cũng ở trong các đó. Tuy nhiên, khi update lên iOS 8, 9, 10 với iOS 11 thì tài năng này đã trở nên ẩn đi. Bài viết này đã giải đáp chúng ta bật 3G cùng phát wifi trên iPhone nhé.


Cập nhật: iPhone X, iPhone 8, 8 Plus, iPhone 6s với iPhone 6s Plus, iPhone 7 và 7 Plus cũng tiến hành giống như.

Hướng dẫn phát wifi dùng được mang đến iPhone 4 / iPhone 4S, iPhone 5 / iPhone 5s, iPhone 6 / iPhone 6 Plus với những đời ipad 3G Cellular sử dụng iOS 8.

Muốn nắn nhìn rõ hình, các bạn hãy nhấn vào hình đang hiện lớn ra đến dễ nhìn