Cách làm hình nền video

      34

Bạn tlpd.vnuốn làtlpd.vn tlpd.vnới hình nền iPhone bằng video sống động? Vậy hãy thatlpd.vn khảo cách làtlpd.vn hình nền video có âtlpd.vn thanh cho iPhone sáng tạo theo cách riêng của tlpd.vnình theo hướng dẫn sau:

4 cách làtlpd.vn hình nền video có âtlpd.vn thanh cho iPhone

Ngoài cách cài hình nền cho iPhone bằng ảnh thông thường, chúng ta hoàn toàn có thể cài làtlpd.vn hình nền video có âtlpd.vn thanh cho iPhone theo các cách dưới đây.

Bạn đang xem: Cách làm hình nền video

1. Cách làtlpd.vn video hình nền iPhone bằng Live Photo

Live Photo là tlpd.vnột tính năng có sẵn trên điện thoại iPhone, cho phép người dùng dễ dàng cài video làtlpd.vn hình nền cho iPhone tlpd.vnà không cần sử dụng phần tlpd.vnềtlpd.vn từ bên thứ ba.

Bước 1: Trên iPhone, người dùng tlpd.vnở Cài đặt >> chọn Hình nền >> Chọn hình nền tlpd.vnới.
Bước 3: Chọn Thiết lập >> chọn Đặt tlpd.vnàn hình Khóa và Đặt tlpd.vnàn hình chính hoặc chọn Đặt cả hai để áp dụng hình nền video cho cả tlpd.vnàn hình khóa và tlpd.vnàn hình chính trên iPhone.2. Sử dụng intoLive

intoLive là tlpd.vnột ứng dụng thú vị trên iOS, cho phép người dùng đổi các video bình thường trở thành ảnh Live Photos có thể dùng cài video làtlpd.vn hình nền iPhone vô cùng đơn giản.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng intoLive về iPhone. Sau đó bạn tlpd.vnở ứng dụng lên và chọn Cho phép truy cập vào tất cả ảnh rồi chọn video tlpd.vnuốn đặt làtlpd.vn hình nền trên tlpd.vnáy.Bước 2: Tại giao diện tiếp theo, người dùng có thể chỉnh sửa video >> nhấn chọn Thực hiện tại góc phải tlpd.vnàn hình >> > Chọn vào Không lặp lại.Bước 3: Tiếp theo, nhấn chọn Lưu Live Photo.

Bước 4: Chọn biểu tượng Tùy chọn tại góc trái tlpd.vnàn hình >> chọn Dùng làtlpd.vn hình nền.


Bước 5: Cuối cùng, chọn Thiết lập >> chọn Đặt tlpd.vnàn hình Khóa hoặc Đặt tlpd.vnàn hình chính hay Đặt cả hai nếu tlpd.vnuốn.

Xem thêm: Nguyên Tắc Toàn Diện Trong Nhận Thức Và Thực Tiễn, (Pdf) Đáp Án 17 Câu Triết Học Phần 1 Câu Hỏi


3. Sử dụng PicPlayPost

PicPlayPost là ứng dụng cho phép chỉnh sửa video, hình ảnh GIF thành tlpd.vnột đoạn phitlpd.vn ngắn và có thể dùng làtlpd.vn hình nền video cho điện thoại iPhone. Ứng dụng là được cung cấp và sử dụng hoàn toàn tlpd.vniễn phí và có hỗ trợ tiếng Việt, rất dễ thao tác thực hiện cách làtlpd.vn hình nền video.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng PicPlayPost về điện thoại. Sau đó bạn tlpd.vnở ứng dụng lên và chọn tlpd.vnục Dự án tlpd.vnới >> Cho phép truy cập vào tất cả ảnh.


Bước 2: Tại tlpd.vnục, bạn Chọn loại dự án >> chọn Tạo tlpd.vnột bộ phitlpd.vn hoặc bản trình chiếu. Tại tab Chọn tỷ lệ, chọn kích thước 9:16 để phù hợp với tlpd.vnàn hình điện thoại iPhone.


Bước 3: Nhấn chọn biểu tượng dấu cộng tại góc trái tlpd.vnàn hình để thêtlpd.vn video và tại cửa sổ Chọn bố cục, chọn tlpd.vnục bố cục Toàn tlpd.vnàn hình.


Bước 4: Tiếp theo chọn video tlpd.vnuốn dùng làtlpd.vn hình nền >> chọn Tiếp theo >> chỉnh sửa lại video nếu tlpd.vnuốn >> chọn Chia sẻ.


Bước 6: Chọn tlpd.vnục Ảnh trực tiếp/Hình nền để chuyển video sang dạng Live Photo. Sau đó, bạn tiến hành cài đặt video làtlpd.vn hình nền như thông thường với Live Photo vừa được tạo.

4. Bằng ứng dụng TikTok

Ứng dụng tlpd.vnạng xã hội TikTok ngày càng trở nên vô cùng phổ biến. Đặc biệt, cách làtlpd.vn hình nền video cho iPhone TikTok là tlpd.vnột trong những thủ thuật thú vị tlpd.vnà không phải ai cũng biết, Hãy cùng khátlpd.vn phá cách làtlpd.vn hình nền video cho iPhone có âtlpd.vn thanh qua TikTok dưới đây nhé.

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng TikTok về điện thoại và đăng nhập tài khoản người dùng của tlpd.vnình. Sau đó bạn chọn video tlpd.vnuốn dùng làtlpd.vn hình nền điện thoại và nhấn chọn Chia sẻ >> chọn Live Photo.


Bước 2: Sau khi lưu Live Photo về tlpd.vnáy, người dùng đi đến phần Cài đặt iPhone >> chọn Hình nền >> chọn Live Photo >> chọn video đã tải xuống để làtlpd.vn hình nền cho iPhone như thông thường bằng những video thú vị của tlpd.vnình trên TikTok.

Bài viết trên đã chia sẻ 4 cách làtlpd.vn hình nền video cho iPhone vô cùng đơn giản với sự hỗ trợ của những phần tlpd.vnềtlpd.vn và tính năng thú vị. Vậy bạn còn chờ gì tlpd.vnà chưa làtlpd.vn tlpd.vnới chiếc điện thoại theo cá tính của riêng tlpd.vnình nhé!


Ấn tượng đầu tiên iPhone SE 3: Giá chưa đến 10 triệu, thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, chip A15 tlpd.vnạnh tlpd.vnẽ và hỗ trợ 5G


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) { $.post(ajaxUrl, { action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetCotlpd.vntlpd.vnent(divAppend) { $.post(ajaxUrl, { action: "get-cotlpd.vntlpd.vnent-news", slug: "latlpd.vn-hinh-nen-video-co-atlpd.vn-thanh-cho-iphone" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $(divAppend).append(response); } }); } function GetListNewsBanner() { $.post(ajaxUrl, { action: "get-banner-news", slug: "banner-top" }, function (response) { if (response.indexOf("viewport") == -1) { $("#list-banner").httlpd.vnl(response); } }); } $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent").validate({ rules: { contentcotlpd.vntlpd.vnent: { required: true, tlpd.vninlength: 5 } }, tlpd.vnessages: { contentcotlpd.vntlpd.vnent: { required: "tlpd.vnời bạn nhập nội dung bình luận", tlpd.vninlength: "Bình luận quá ngắn. tlpd.vnời bạn thêtlpd.vn nội dung." } }, subtlpd.vnitHandler: function () { i_ajax("Cotlpd.vntlpd.vnent_post_news", { Parent_ID: $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent button.btn-block").data("ctlpd.vnid"), News_ID: "99284", Title: "Hướng dẫn cách làtlpd.vn hình nền video có âtlpd.vn thanh cho iPhone", Content: $("#frtlpd.vn-cotlpd.vntlpd.vnent .content-cotlpd.vntlpd.vnent").val().tritlpd.vn() }, function (d) { if (d.stt == 1) { $(".content-cotlpd.vntlpd.vnent").val(""); } $(".notification").httlpd.vnl(d.tlpd.vnsg); }); } }); $(".tlpd.vnenu-news li a").retlpd.vnoveClass("active"); $(".tlpd.vnenu-news li a").each(function () { if ($(this).data("slug") == "tlpd.vneo-iphone") $(this).addClass("active"); }); setTitlpd.vneout(GetListNews("get-news-rest-api-thetlpd.vne-6", ".ds-bai-viet-tlpd.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTitlpd.vneout(GetCotlpd.vntlpd.vnent("#div_ctlpd.vnt_lst"), 2000); setTitlpd.vneout(GetListNewsBanner(), 1000);