Cách chỉnh trang word về bình thường

      665

Khi bạn tạo mới một văn bản vào Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter gồm kích thước 21.59 centimet x 27.94 centimet, để định nghĩa khổ giấy A4 với canh lề theo ý muốn, bạn có thể cần sử dụng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều biện pháp khác biệt để ở Page Setup, cách đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*
*

Sau Lúc thực hiện ngừng, bạn chọn OK để lưu lại vậy đổi về khổ giấy và lề giấy vào Word. Chúc bạn thực hiện thành công!