Các từ đi với giới từ trong tiếng anh

      613

1. Cụmđộng từ + giới từ là gì?

Một số động từ nhất định phải có giới từ đi kèm để có thể kết nối với tân ngữ trong câu. Những sự kết hợp này được gọi là preppositional verbs (tạm dịch: động - giới từ) với giới từ giữ vai trò như cầu nối cần thiết cho động từ và danh từ hoặc danh động từ (V-ing). Giới từ được sử dụng trong những kết hợp động từ + giới từ này đôi khi có tên là giới từ phụ thuộc – dependent prepositions.

Bạn đang xem: Các từ đi với giới từ trong tiếng anh

Một số giới từ được dùng phổ biến nhất với động từ:

fortoaboutwithofinatonfrom

2. Cách dùng các cụm động từ + giới từ

Các cụm động từ + giới từ luôn có tân ngữ trực tiếp (tân ngữ này có thể là danh từ hoặc danh động từ hay V-ing) đứng ngay sau giới từ và không thể tách rời nhau.

Ví dụ:

Helistens toclassical musicevery night. (Đúng — cụm động từ + giới từ không tách rời nhau và tân ngữ đứng ngay sau giới từ)Helistensclassical musicevery night. (Sai — động từ listens – nghe - phải có giới từ đi kèm để kết nối với tân ngữ của nó – classical music - nhạc cổ điển)Helistensclassical musictoevery night. (Sailistensvà giới từtokhông thể đứng giữa tân ngữclassical music)

3. Phân biệt cụm động từ + giới từ và cụm động từ - Prepositional verbs vs. phrasal verbs

Đôi khi, có thể nhầm lẫn cụm động từ với cụm động từ + giới từ. Mặc dù cả hai sự kết hợp này đều liên quan tới động từ và giới từ, chúng vẫn có sự khác biệt xét trên nghĩa đen của động từ và trật tự từ trong câu.

3.1. Nghĩa đen của động từ

Trong cụm động từ + giới từ, động từ thể hiện nghĩa đen của mình. Trong khi đó, cụm động từ có xu hướng mang tính thành ngữ hơn. Ví dụ, nghĩa của động từ ask không thay đổi khi kết hợp với giới từ for. Tuy nhiên, nó lại thay đổi hẳn nghĩa khi đi với giới từ out.

Ví dụ:

“Kellyaskedfora raise.” (Nghĩa đen của to asklà đòi hỏi, đề nghị. Kellyđề nghị được tăng lương. Do đó, ask for ở đây là cụm động từ + giới từ).“KellyaskedoutChad.” (Ask outnghĩa là mời ai đó hẹn hò. Do đó, ask out ở đây là cụm động từ).

Xem thêm: Điện Thoại Samsung Note 2 Giá Bao Nhiêu ? Samsung Galaxy Note 2

3.2. Trật tự từ

Vị trí của giới từ đi kèm động từ và tân ngữ của nó cũng có thể giúp xác định đâu là cụm động từ + giới từ, đâu là cụm động từ. Như đã nói ở trên, tân ngữ của cụm động từ + giới từ luôn đi ngay sau giới từ.

Chỉ có một ngoại lệ cho quy tắc này là khi bạn dùng trạng từ để bổ nghĩa cho cụm động từ + giới từ. Khi đó, trạng từ này sẽ đứng giữa động từ và giới từ. Tuy nhiên, tân ngữ vẫn phải đứng ngay sau giới từ.

Ví dụ:

Kellyasked fora raise. (đúng)Kellyaskedpolitelyfora raise. (đúng)Kellyaskeda raisefor. (sai)

Trong khi đó, với cụm động từ, giới từ và tân ngữ thường có thể đứng cạnh hoặc đứng tách nhau ra mà không gây ra vấn đề gì.

Ví dụ:

Kellyasked out(đúng)KellyaskedChadout. (đúng)

*

Ảnh: Material for Learning English

4. Các cặp động từ + giới từ phổ biến trong tiếng Anh

4.1. Động từ + For

Giới từ For có thể đi với nhiều động từ, thường nhấn mạnh mục đích hoặc lý do.