Các hàm xử lý string trong c++

      693

Xử lý chuỗi là một trong những công việc yêu cầu khi truyền nhận dữ liệu vào lập trình. Trong bài bác này chúng ta đã học tập biện pháp sử dụng các hàm cách xử trí chuỗi nhé.

Bạn đang xem: Các hàm xử lý string trong c++

Bài 18 vào Serie Học thiết kế C tự A cho tới Z


Các hàm giải pháp xử lý chuỗi trong c

Có không ít cách làm xử trí chuỗi quan trọng được quan niệm trong thư viện .


No.Phương thứcMô tả
1.strlen(string_name)trả về chiều dài của chuỗi string_name.
2.strcpy(destination, source)sao chép câu chữ của chuỗi source cho tới chuỗi destination.
3.strcat(first_string, second_string)nối chuỗi trước tiên cùng với chuối trang bị nhị. Kết trái được lưu lại vào chuỗi trước tiên.
4.strcmp(first_string, second_string)so sánh chuỗi đầu tiên cùng với chuỗi thiết bị hai. Nếu cả nhì chuỗi đầy đủ tương đương nhau, nó vẫn trả về 0.
5.strrev(string)trả về chuỗi được đảo ngược.
6.

Xem thêm: Hủy Chuyển Vùng Quốc Tế Viettel, Chuyển Vùng Quốc Tế (Roaming)

strlwr(string)trả về chuỗi cam kết trường đoản cú chữ thường.
7.strupr(string)trả về chuỗi ký kết tự chữ hoa.
*

Hàm strlen()

Hàm strlen() trả về chiều lâu năm của chuỗi, nó không đếm ký từ null ‘’.

Cú pháp:

int strlen(const char* s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char ch<20>="h", "i", "e", "p", "s", "i", "i", "t", ".", "c","o","m", ""; printf("Length of string is: %d",strlen(ch)); return 0; Kết quả

Length of string is: 12

Hàm strcpy()

Sao chxay văn bản của chuỗi source tới chuỗi destination. Đây là 1 trong những hàm khôn cùng đặc biệt quan trọng Khi xử trí chuỗi

Cú pháp:

char *strcpy(char *destination, const char *source)

Cách dùng:

#include #include int main() char ch<20>="k", "h", "u", "e", "n", "g", "u", "y", "e", "n",""; char ch2<20>; strcpy(ch2,ch); printf("Gia tri chuoi thu 2 la: %s",ch2); return 0; Kết quả

Gia tri chuoi thu 2 la: khuenguyen

Hàm strcpy chỉ xào nấu dữ liệu từ bỏ mảng B< > sang mảng A< >, giả dụ mảng A< > có kích cỡ bé dại rộng mảng B< >thì sẽ xẩy ra bài toán tràn dữ liệu của mảng A< >.

Hàm Strcat()

Dùng để nối 2 chuỗi. Kết quả được giữ vào chuỗi thứ nhất.

Cú pháp:


char *strcat(char *des, const char *source)

Cách dùng

#include #include int main() char ch<10>="h", "e", "l", "l", "o", ""; char ch2<10>=" ", "a","n","h","," "e","m",""; strcat(ch,ch2); printf("Gia tri cua chuoi dau tien la: %s",ch); return 0; Kết quả


Hàm strcmp()

Dùng nhằm đối chiếu hai chuỗi cùng nhau. Hàm đang đối chiếu nhì chuỗi cùng nhau và trả về những quý giá khớp ứng.

Ta có 2 mảng s1<> với s2<>Nếu s1<> > s2<>, tác dụng trả về là 1Nếu s1<> == s2<>, công dụng trả về là 0Nếu s1<> Cú pháp:

int strcmp(const char*s1, const char *s2)Cách dùng:

#include #include int main() char str1<20>,str2<20>; printf("Nhap chuoi 1: "); gets(str1);//reads string from console printf("Nhap chuoi 2: "); gets(str2); if(strcmp(str1,str2)==0) printf("2 chuoi bang nhau"); else printf("2 chuoi khong bang nhau"); return 0; Kết quả

Nhap chuoi 1 : helloNhap chuoi 2 : hello2 chuoi bang nha

Hàm strstr()

Dùng nhằm tìm kiếm sự mở ra đầu tiên của chuỗi s2 trong chuỗi s1.

Cú pháp:

char *strstr(const char *s1, const char *s2)

Kết quả trả về của hàm là một con trỏ chỉ cho thành phần thứ nhất của chuỗi s1 tất cả chứa chuỗi s2 hoặc cực hiếm NULL trường hợp chuỗi s2 không tồn tại vào chuỗi s1.

Cách dùng:

#include #include #include void main() char Chuoi<255>,*s; printf("Nhap chuoi: "); gets(Chuoi); s=strstr(Chuoi,"hoc"); printf("Chuoi trich ra: "); puts(s); getch(); Kết quả

Nhap chuoi: chuc cac ban hoc tap tot Chuoi trich ra: hoc tap tot

Hàm strupr()

Dùng nhằm chuyển đổi chuỗi chữ hay thành chuỗi chữ hoa, kết quả trả về của hàm là một trong những bé trỏ chỉ mang lại liên tưởng chuỗi được chuyển đổi.


Cú pháp:

char *strupr(char *s)

Cách dùng: 

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang trọng chu hoa: %s",strupr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: khue nguyen creatorChuoi vua nhap: khue nguyen creatorChuyen thanh lịch chu hoa: KHUE NGUYEN CREATOR

Hàm strlwr

Muốn nắn chuyển đổi chuỗi chữ hoa thành chuỗi toàn chữ thường xuyên, ta thực hiện hàm strlwr(), các tmê say số của hàm tựa như nlỗi hàm strupr().

Cú pháp:

char *strlwr(char *s)

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi vua nhap: %s",str); printf(" Chuyen sang chu thuong: %s",strlwr(str)); return 0; Kết quả

Nhap chuoi: KHUE NGUYEN creatorChuoi vua nhap: KHUE NGUYEN creatorChuyen quý phái chu thuong: khue nguyen creator

Hàm strrev()

Hàm strrev(string) trả về một chuỗi được hòn đảo ngược

Cách dùng:

#include #include int main() char str<20>; printf("Nhap vao mot chuoi: "); gets(str);//reads string from console printf("Chuoi la: %s",str); printf(" Chuoi bi dao nguoc la: %s",strrev(str)); return 0; Kết quả


Nhap vao mot chuoi: khue nguyen creatorChuoi la: khue nguyen creatorChuoi bi dao nguoc la: rotaerc neyugn euhk

Kết 

Sử dụng những hàm xử trí chuỗi cũng khá dễ dàng và đơn giản, chúng được hỗ trợ sẵn vào tlỗi viện string, chúng ta chỉ cần kéo ra và thực hiện mà lại thôi.

Nếu thấy hữu dụng hãy chia sẻ nội dung bài viết cùng tđắm đuối gia nhóm Nghiện Lập Trình nhằm giao lưu cùng giao lưu và học hỏi nhé