Hướng dẫn auto nkvs 1

      318
*

Hướng dẫn thực hiện tất cả tính năngAuto Ngạo Kiếm Vô SongSau khi Download Các chúng ta chạy file Setup.exe pháo nhằm vào thiết lập Auto Ngạo Kiếm Vô SongQuá trình xong xuôi chúng ta cliông chồng Đăng Nhập và chọn đường dẫn cho tlỗi mục đựng game Ngạo Kiếm Vô Song

*