Hướng dẫn auto nkvs 1

      231
*

Hướng dẫn sử dụng tất cả tính năngAuto Ngạo Kiếm Vô SongSau khi Download Các bạn chạy file Setup.exe để vào cài đặt Auto Ngạo Kiếm Vô SongQuá trình hoàn thành các bạn click Đăng Nhập và chọn đường dẫn đến thư mục chứa game Ngạo Kiếm Vô Song

*