Tổng hợp quà LiveStream 29/11 cùng Admin Lyly

30/11/2016

Các Huynh Đệ thân mến!

Các loại code chung ai cũng có thể nhận được:

Nội dung code: 250 KNB.

Nội dung code VIP: 1000 KNB