[Tính năng] Tâm Pháp

25/11/2016

Các huynh đệ thân mến!

 

Tính năng tâm pháp có thể gia tăng sức mạnh của hiệp khách lên mức tối đa. Nên không thể bỏ lỡ tính năng này nhé!

 

Cấp mở: 36

Phân loại tư chất: Trắng > Lam > Lục > Tím > Cam > Vàng

Hệ số kết hợp: 6 Tâm pháp cấp thấp sẽ hợp thành một tâm pháp tư chất cao hơn

Nguyên liệu tăng cấp:

Bảng phân loại các tâm pháp có trong Tiểu Lý Phi Đao:

Mỗi hiệp khách có thể sử dụng tối đa 8 loại tâm pháp và cố định mỗi hiệp khách sẽ sử dụng bộ tâm pháp khác nhau.

Lưu ý: Sử dụng tính năng tinh luyện để chuyển đổi loại tâm pháp phù hợp với Hiệp Khách cần.

**** Cực phẩm tâm pháp vàng thăng lên cấp cao nhất có thể tăng gấp 3 lần sức mạnh hiệp khách so với bình thường