[Tính năng] SHOP Trân Bảo Các

25/11/2016

Các huynh đệ thân mến!

 

Sau đây là giới thiệu về Shop Trân Bảo Các:

1/ Trân bảo các: Bán các vật phẩm thông thường, mảnh hiệp khách

Thời gian reset: 12:00

 

2/ Shop Hiệp Hồn:Bán các mảnh hiệp khách thông qua tiêu hao hiệp hồn. Hiệp hồn kiếm được bằng cách phân giải hiệp khách

Thời gian tự động reset: 6:00

3/ Shop Diễn Võ: Bán mảnh hiệp khách và các vật phẩm lam. sử dụng điểm diễn võ trường để mua vật phẩm.

Thời gian tự động reset: 6:00. Không thể reset bằng cách tiêu phí KNB

4/ Shop Lăng Tiêu: Bán các mảnh vật phẩm và hiệp khách buff. Sử dụng tài nguyên danh vọng kiếm được để tiến hành đổi.

Thời gian tự động reset: 6:00. Không thể reset bằng KNB