[Tân thủ] Hướng dẫn cách kiếm trang bị và tăng sao

25/11/2016

Các huynh đệ thân mến!

 

Sau đây là một số nội dung về việc kiếm đồ trong TLPD:

 
  1. Thu thập mảnh:

Trang bị Vàng: 60 mảnh

Trang bị Cam: 40 mảnh

Trang bị Tím: 25 mảnh
Trang bị Lam: 8 mảnh

Trang bị Lục: 1 mảnh

  1. Nâng sao trang bị:

Bảng thống kê với mỗi cấp sao sẽ tiêu tốn nguyên liệu tăng sao:

VD:

Nâng trang bị từ 0 lên 1 sao tốn 2 vật phẩm lam tương ứng

 

Ngoài ra đối với phẩm chất trang bị cũng quyết đinh số sao có thể tăng cấp tối đa:

Vàng: Có thể nâng lên 7 sao.

Cam: Có thể nâng lên 6 sao.

Tím: Có thể nâng lên 5 sao.

Lam: Có thể nâng lên 4 sao.

 

Mỗi lần thay trang bị đều có thể truyền thụ tăng sao cho trang bị sau. Nên các huynh đệ cứ yên tâm tăng sao với các trang bị thấp hơn nhé, về sau sẽ không phải vứt trang bị đó đi đâu.

Thân ái!