[Sự kiện][29/12/2016] Tiểu Lý Phi Đao ra mắt sự kiện đua top hấp dẫn cùng S15 - Lâm Linh Linh

27/12/2016

Các Huynh Đệ thân mến!

 

 

Tiểu lý Phi Đao Xin giới thiệu đến các Huynh Đệ sự kiện đua top hấp dẫn cùng S15 với các nội dung và phần thưởng giá trị như sau:

 

Chuỗi sự kiện đua top cực kì hấp dẫn cho S15 - Lâm Linh Linh:

 
  1. Lễ Bao Đăng Nhập Ngàn KNB

Thời gian: Trong 8 ngày đầu tiên mở Server

Nội dung: Chỉ cần đăng nhập trong 8 ngày đầu tiên mở server sẽ nhận được các vật phẩm giá trị. Bao gồm hồn hiệp khách và KNB hấp dẫn

Phần thưởng:

Đăng nhập ngày 1: Nhận 168 KNB

Đăng nhập ngày 2: Nhận 80 mảnh Hiệp Khách “Quách Tung Dương” (Phòng Ngự).

Đăng nhập ngày 3: Nhận 80 mảnh Hiệp Khách “Lý Tầm Hoan” (Tấn Công)

Đăng nhập ngày 4: Nhận 1888 KNB

Đăng nhập ngày 5: Nhận Trung Nghĩa Yêu Đái Tím*1

Đăng nhập ngày 6: Sinh mệnh tâm pháp Tím*1

Đăng nhập ngày 8: Nhận 3888 KNB (HOT)

  1. Đua Top Cấp Độ:

Thời gian: Hai ngày đầu tiên mở server

Nội dung: Sau khi kết thúc 2 ngày đầu tiên, hệ thống sẽ tính toán trao thưởng cho người chơi có cấp độ cao nhất

Phần thưởng:

Top1: Tầm hoan hài cam*1, Đá tiến cấp trang bị cam*30, 30 vạn Xu

Top2: Tầm hoan hài tím*1, Đá tiến cấp trang bị cam *20, 25 vạn Xu

Top3: Tầm hoan hài tím*1, Đá tiến cấp trang bị tím*20, 20 vạn Xu

Top 4 - 10: Tầm hoan hài tím*1, Đá tiến cấp trang bị tín*10, 15 vạn Xu

Top 11 - 50: Tầm hoan hài lam*1, Đá tiến cấp trang bị lam*20, 10 vạn Xu

 
  1. Nạp Liên Tục 10 Ngày:

Thời gian: Trong 10 ngày đầu tiên mở server

Nội dung: Người chơi nạp tiền mệnh giá bất kỳ mỗi ngày sẽ nhận được thưởng nạp đầu tương ứng. Nếu bỏ qua chỉ một ngày nạp sẽ không nhận được quà sự kiện.

Phần thưởng:

Ngày 1: Đá tiến cấp lam*30, 100 Thể Lực

Ngày 2: Chân khí*20000, 100 Thể Lực

Ngày 3: Bảo Ngọc*1000, 100 Thể lực

Ngày 4: Lễ bao trang bị ngẫu nhiên tím*1, 100 Thể Lực

Ngày 5: Bồi Dưỡng Đan*30, 100 Thể Lực

Ngày 6: Chân khí*20000, 100 Thể Lực

Ngày 7: Hộp tâm pháp tím ngẫu nhiên*1, 100 Thể Lực

Ngày 8: Đá tiến cấp trang bị Tím*10, 100 Thể lực

Ngày 9: 40 Bồi Dưỡng Đan, 100 Thể Lực

Ngày 10: 500 KNB, 100 Thể Lực

  1. Nạp Tích Lũy:

Thời gian: Diễn ra trong 2 đợt, mỗi đợt 5 ngày.

Đợt 1 : Diễn ra từ ngày đầu tiên đến ngày 5 mở server.

Đợt 2 : Diễn ra từ ngày thứ 6 đến hết ngày 10 tính từ ngày mở server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ cần nạp tích lũy vàng đạt mốc nào sẽ nhận được phần thưởng tích lũy từ mốc đó trở xuống, mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần, hết đợt sẽ reset và nạp lại từ mốc thấp nhất:

 

Phần thưởng đợt 1:

Nạp 288 KNB: 100 KNB, Thể lực*100, Xu*1Vạn

Nạp 588 KNB: Mảnh Tâm Mi*50, Chân Khí*5000, Xu*2Vạn

Nạp 1888 KNB: Sinh mệnh tâm pháp*1, Chân Khí*10000 , Xu*4Vạn

Nạp 2000 KNB: 1000 KNB, Chân Khí*10000, Xu*7Vạn

Nạp 2888 KNB:Lam sắc tiến cấp thạch*100, Chân Khí*20000, Xu*10Vạn

Nạp 5888 KNB:Tấn công tâm pháp tím*1, Chân khí*30000, Xu*20Vạn

Nạp 12888 KNB: 4000 KNB Tử sắc tiến cấp thạch*20

Nạp 25888 KNB: Mảnh Kinh Hồng Tiên Tử*200, Tử sắc tiến cấp thạch*40

Nạp 35888 KNB: Tấn công tâm pháp cam*1, Bồi dưỡng đơn*300

Nạp 55888 KNB: Sinh mệnh tâm pháp cam*1, Bồi dưỡng đơn*500

 

Phần thưởng đợt 2:

Nạp 288 KNB: 100 KNB, Thể lực*100, Xu*1Vạn

Nạp 588 KNB: Mảnh Tâm Mi*50, Tâm Pháp Tàn Quyển*500, Xu*2Vạn

Nạp 1888 KNB: Bạo kích tâm pháp tím*1, Tâm Pháp Tàn Quyển*1000 , Xu*4Vạn

Nạp 2000 KNB: 1000 KNB, Tâm Pháp Tàn Quyển*2000, Xu*7Vạn

Nạp 2888 KNB:Lam sắc tiến cấp thạch*100, Tâm Pháp Tàn Quyển*5000, Xu*10Vạn

Nạp 5888 KNB:Né tránh tâm pháp tím*1, Tâm Pháp Tàn Quyển*10000, Xu*20Vạn

Nạp 12888 KNB: 4000 KNB, Tử sắc tiến cấp thạch*20

Nạp 25888 KNB: Mảnh Kinh Hồng Tiên Tử*200, Tử sắc tiến cấp thạch*40

Nạp 35888 KNB: Né tránh tâm pháp cam*1, Bồi dưỡng đơn*300

Nạp 55888 KNB: Bạo kích tâm pháp cam*1, Bồi dưỡng đơn*500

 
  1. Tiêu Tích Lũy:

Thời gian: Diễn ra trong 2 đợt, mỗi đợt 5 ngày.

Đợt 1 : Diễn ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi mở server

Đợt 2 : Diễn ra từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 10 sau khi mở server

 

Phần thưởng đợt 1:

Tiêu 880: Lam sắc tiến cấp thạch*5, Tâm pháp tàn quyển*3000

Tiêu 1500: Lam sắc tiến cấp thạch*10, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 4000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*1, Tâm pháp tàn quyển*7000

Tiêu 6500: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*1, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 10000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*2, Tâm pháp tàn quyển*10000

Tiêu 20000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*2, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 35000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*3, Tâm pháp tàn quyển*20000

Tiêu 50000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*1, Tâm pháp tinh hoa cấp 2*10

Tiêu 70000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*2, Tâm pháp tàn quyển*50000

Tiêu 100000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*3, Tâm pháp tinh hoa cấp 2*10

 

Phần thưởng đợt 2:

Tiêu 880: Lam sắc tiến cấp thạch*5, Tâm pháp tàn quyển*3000

Tiêu 1500: Lam sắc tiến cấp thạch*10, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 4000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*1, Tâm pháp tàn quyển*7000

Tiêu 6500: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*1, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 10000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*2, Tâm pháp tàn quyển*10000

Tiêu 20000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*2, Tâm pháp tinh hoa cấp 1*10

Tiêu 35000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp lam*3, Tâm pháp tàn quyển*20000

Tiêu 50000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*1, Tâm pháp tinh hoa cấp 2*10

Tiêu 70000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*2, Tâm pháp tàn quyển*50000

Tiêu 100000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp tím*3, Tâm pháp tinh hoa cấp 2*10

Tiêu 150000: Gói ngẫu nhiên tâm pháp cam*1, Tâm pháp tàn quyển*80000

 
 
 
  1. Xưng Bá Võ Lâm Minh Chủ:

Chuỗi sự kiện đua điểm công huân:

Phần thưởng vô cùng hấp hẫn dành cho người chơi đạt tổng số Minh Chủ Lệnh cao nhất:

Đạt Hạng 1: Mảnh Thượng Quan Kim Hồng*120, Chân khí*8000, Bảo Ngọc*10

Đạt Hạng 2: Mảnh Thượng Quan Kim Hồng*100, Chân khí*6000, Bảo Ngọc*10

Đạt Hạng 3: Mảnh Thượng Quan Kim Hồng*80, Chân khí*5000, Bảo Ngọc*8

 

Điểm Minh Chủ Lệnh sẽ kiếm được thông qua các sự kiện tìm kiếm Võ Huân ngày. Cụ thể như sau :

Ngày thứ 3: Võ lâm minh chủ  - Số phụ bản thường kiếm Võ Huân

Ngày thứ 4: Võ lâm minh chủ  - Sô tẩy luyện hiệp khách kiếm Võ Huân

Ngày thứ 5: Võ lâm minh chủ - Hợp thành tâm pháp  kiếm Võ Huân

Ngày thứ 6: Võ lâm minh chủ - Số phụ bản tih anh kiếm Võ Huân

Ngày thứ 7: Võ lâm minh chủ - Cạnh kĩ trường kiếm Võ Huân

Ngày thứ 8: Võ lâm minh chủ - Điểm xa luân chiến kiếm Võ Huân

Ngày thứ 9: Võ lâm minh chủ - Danh vọng giang hồ kiếm Võ Huân

 

Ngày thứ 10: Tổng kết bảng xếp hạng tổng võ huân.